Energiexperten: ”Gör fastigheter energieffektiva från start”

Energieffektivisering Redan innan en fastighet tar form är det viktigt att tänka i termer av energieffektivisering. Det menar energiexperten Stefan Lindsköld som vill få fler att få upp ögonen för begreppet ”energieffektiv arkitektur”.

Energiexperten: ”Gör fastigheter energieffektiva från start”
Stefan Lindsköld, vd Aktea Energy. Foto: Pressbild.

Begreppet energieffektiv arkitektur handlar om de beslut som fattas i ett tidigt skede, redan innan detaljprojekteringar startar. Besluten har därefter en stor påverkan på den färdiga byggnadens energibov, oavsett vilka tekniska system som installeras.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Men enligt Stefan Lindsköld, vd på energikonsultbolaget Aktea Energy och specialist på energieffektivisering, är det hittills relativt få som fått upp ögonen för begreppet.

– Det finns stora luckor och mycket att göra. Vissa är väldigt duktiga och arbetar redan med det här, men det kommer inte med på bredden. Diskussionerna hamnar ofta i tekniska installationer, i stället för byggnadens utformning, säger han till Hållbart samhällsbyggande.

Utreder begreppet energieffektiv arkitektur

På uppdrag av fastighetsutvecklaren Bonava utreder nu bolaget faktorer som ringar in begreppet energieffektiv arkitektur. Utredningen består i stora drag av två delar, där den ena rör byggsystemtekniska lösningar och den andra själva byggnadsutformningen.

– Får man till att huset är energieffektivt redan från start, blir genomslaget mycket större under hela byggnadens livslängd. Det kan handla om vilken form ett hus har, vilken riktning mot solen det har eller hur taket är placerat, säger Stefan Lindsköld.

I ett digitalt möte som Aktea Energy och Bonava anordnade på onsdagen träffades fastighetsförvaltare för att diskutera frågan.

– Vår förhoppning med mötet är att engagemanget för frågan ökar och fler pratar om begreppet, säger Stefan Lindsköld.

Vad hoppas du att det här ska leda till på lång sikt?

– Sverige har ambitiösa klimatmål som vi måste jobba med. Det måste komma från alla olika håll, även från arkitekter. Att göra fastigheter energieffektiva redan från start är en så otroligt viktig del, som många tyvärr glömmer idag. Vi vill att energieffektiv arkitektur blir ett etablerat begrepp som finns med från start i alla projekt, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan