Forskare får miljonstöd för att hitta lösningar på vardagens hållbarhetsutmaningar

Forskning Formas delar ut nästan 80 miljoner kronor till forskningsprojekt, som vill bidra till ett mer hållbart samhälle genom praktiska lösningar. Här finns forskning inom cirkulär köksdesign, bra förskolegårdar, social hållbarhet och utveckling av digitala verktyg för transporter i stadsmiljö.

Forskare får miljonstöd för att hitta lösningar på vardagens hållbarhetsutmaningar
Foto: Adobe Stock

Formas, statliga forskningsrådet för hållbar utveckling, avsatte 80 miljoner kronor för utlysningen inom området ”från forskning till tillämpning för ett hållbart samhälle”.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Och av 72 sökande har 21 forskningsprojekt nu beviljats stöd, maximalt fyra miljoner kronor under två år.

  Fakta

  Ett urval av forskningsprojekten som fått stöd

  IVL Svenska Miljöinstitutet: Kartläggning och åtgärder för bättre luftkvalitet och ljudmiljö på förskolegårdarChalmers tekniska högskola: Framtagande av ett digitalt verktyg som möjliggör en integrerad analys av sociala, ekonomiska, ekologiska och kulturhistoriska intressen vid planering av transportinfrastruktur i stadsmiljöerGöteborgs universitet: Bostäder till rimligt pris: att realisera bygg- och bogemenskaper för ekonomiskt svaga grupperChalmers tekniska högskola: Det cirkulära köket från prototyp till tillämpningTrivector Traffic AB: Målstyrd tillgänglighet: infrastrukturplanering, kollektivtrafik och styrmedel för att uppnå klimatmåletRise, Research Institutes of Sweden: Byggavfall som en koldioxidsänka och råvara till nyproduktionKungliga Tekniska högskolan: Beslut under djup osäkerhet för anpassning till klimatförändringarLunds universitet: Hållbara byggnader med bra inomhusklimat måste vara fuktsäkraSLU: Ut ur skuggan: en rutin för inkludering av samebyar i omprövningen av vattenkraftens miljövillkorChalmers tekniska högskola: Sustainable Utilisation and Treatment of Dredged Marine SedimentsFotnot: Här är listan på alla som får stöd i utlysningen. 

  Många miljoner till hållbart samhällsbyggande

  För det första är kravet för att få del av stödet att projekten ligga inom ett eller flera av de teman och perspektiv som lyfts fram i de av regeringen initierade nationella forskningsprogrammen.

  Nu står det klart att nästan hälften av de som får medel ur potten kopplar till temaområdet hållbart samhällsbyggande. Ett av dem är Chalmers forskningsprojekt ”Det cirkulära köket”, som startade 2018. Och där tittar forskarna närmare på hur dagens slit och släng-renovering av kök kan förändras genom mer klimatsmart och cirkulär köksdesign.

  – Många av projekten kopplar till flera områden inom de Nationella forskningsprogram Klimat, Livsmedel, Hav och vatten och Hållbart samhällsbyggande, och är i olika grad relevanta för ett hållbart samhällsbyggande. Det finns ytterligare projekt som kopplar till hållbart samhällsbyggande som exempelvis Ut ur skuggan: en rutin för inkludering av samebyar i omprövningen av vattenkraftens miljövillkor (SLU) och även i viss mån Sustainable Utilisation and Treatment of Dredged Marine Sediments (Chalmers), då muddermassorna är tänkta att använda som byggmaterial, uppger Mattias Blomberg, koordinator för innovation på Formas.

  Formas uppmuntrar tvärvetenskapliga projekt

  För det andra har Formas även ställt krav på att forskningsteamen ska bestå av minst två sökande parter. Det ska vara minst en inom akademin och minst en part från offentlig sektor, ideella föreningar, näringsliv eller övriga organisationer. Forskningen ska vara inriktad på att hitta praktiska lösningar som ”verkligen bidrar till omställningen” mot mer socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbara samhällen.

  – Formas vill med utlysningen skapa förutsättningar för ett värdeskapande i samhället, där värdet kan vara kommersiellt eller icke-kommersiellt. Genom att forskare arbetar tillsammans med andra samhällsintressenter kan aktörerna tillsammans förädla forskningsresultat och annan kunskap och erfarenhet och utveckla lösningar som kommer till användning i samhället och bidra till en ökad hållbarhet. Just samarbetet mellan forskare och olika samhällsaktörer är centralt i projekten för att utveckla lösningar som fyller ett behov hos användaren, understryker Mattias Blomberg.

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan