Förslag för modernisering av VA-system

VATTEN Det svenska VA-systemet är i stort behov av modernisering. NCC beskriver systemet som en tickande bomb och lanserar nu en rapport med nio reformförslag som de presenterar tillsammans med Svenskt Vatten.

Förslag för modernisering av VA-system
Foto: Adobe Stock

Sveriges VA-system är i stort behov av att moderniseras. De kommunala vatten- och avloppsanläggningarna som försörjer 90 procent av landets befolkning, och större delen av systemet byggdes under 1950-, 60- och 70-talen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Nu presenterar NCC en rapport, som även kommer att diskuteras under ett livesänt webbsamtal i riksdagen som bolaget anordnar i samarbete med Svenskt Vatten.

I rapporten kommer NCC med nio reformförslag som i korthet handlar om:

  • Finansieringsmöjligheterna behöver öka för att kommunerna ska kunna fullfölja sitt uppdrag oavsett om det sker via statliga stöd, utökad VA-taxa eller andra källor.
  • Tillståndsprocesserna och ansvarsfördelningen för Sveriges VA-system behöver förenklas och tydliggöras.
  • Kapaciteten och kompetensen inom VA-organisationerna behöver stärkas och kommunernas VA-organisation behöver avlastas genom att branschens aktörer samverkar och utnyttjar varandras kompetens- och resursbas.
  • Tydliga nationella krav behöver ställas på VA-systemen för att säkerställa att Sverige har rent vatten och god sanitet enligt Sveriges och FN:s miljömål.

– Det finns idag stora hot mot vårt vatten- och avloppssystem. Färska siffror från Svenskt Vattens investeringsrapport visar att investeringsbehovet i VA-sektorn har ökat från 16 till 23 miljarder per år, med de största behoven i ett gammalt ledningsnät. Samtidigt ökar befolkningen, nya och skarpare miljökrav tillkommer och den accelererande klimatförändringen medför skyfall, översvämningar och torka, säger Henrik Enell, divisionschef NCC Infrastructure i en kommentar.

Han fortsätter:

– Vår förhoppning är att rapporten ska bidra till att öka kunskapen om hur ett komplext samhällsproblem kan lösas på ett tydligt och konkret sätt. Sveriges VA-system är en tickande bomb och våra förslag pekar ut riktningen för vad som behöver göras, säger Henrik Enell.

Läs rapporten här

Hämtar fler artiklar
Till startsidan