Ny vattenstrategi på gång

VATTEN Enligt regeringen är en strategi för en mer effektiv och hållbar vattenhushållning både nödvändig och efterfrågad. Nu går näringslivets samordnare av vattenhushållning vidare med att ta fram en sådan.

Ny vattenstrategi på gång
Ulla Sandborgh Foto: Svenska kraftnät

– Likheterna med att samordna vattenresurser och elnät är flera och båda är viktiga förutsättningar för ett fungerande samhälle. Resurserna tas dock ofta för givna – det ska alltid gå att få tillgång till vatten och el. Infrastrukturen för både elnät och vatten är i många fall gammal och behöver bytas ut samt förstärkas. Det är avgörande att utveckla samt införa effektiva och hållbara lösningar. Därför utökas nu dialogen kring ansvarsfull vattenhushållning med syfte att identifiera eventuella hinder men också områden som behöver utvecklas.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Det svarar Ulla Sandborgh på frågan vad hon ser för likheter mellan att samordna vattenresurser och elnät. Hon är före detta generaldirektör för Svenska kraftnät som numera jobbar som samordnare av näringslivets vattenhushållning.

Utmaning att balansera målkonflikter

Hon fick uppdraget i januari 2020, och kommer nu gå vidare med att ta fram en vattenstrategi som enligt regeringen är efterfrågad av näringslivet, och ska främja en effektiv och hållbar vattenhushållning.

– De behov som har framkommit då jag tidigare pratat med myndigheter, forskningsinstitut, industrin och branschorganisationer är bland annat framtagandet av en vattenstrategi, men också utmaningar med införandet av lagstiftning har lyfts. Det finns ett behov av en tydlighet i hur processen samt kraven för tillstånd för nya vattenverksamheter och omprövningar utformas. Även en ökad samverkan mellan myndigheter och näringsliv men också mellan myndigheter ligger högt bland önskemålen. En lyckad strategi kan skapa goda förutsättningar för svensk konkurrenskraft och tillväxt samtidigt som relevanta miljömål uppfylls, säger Ulla Sandborgh.

Hon beskriver den största utmaningen med arbetet att skapa en helhetssyn och en gemensam bild, för att kunna prioritera vad som är viktigast att driva på framöver.

Och att balansera mellan de målkonflikter som finns.

–Strategin ska bidra till det nationella genomförandet av Agenda 2030 med utgångspunkt i Agenda 2030-propositionens mål om ekonomiskt- socialt och miljömässigt hållbar utveckling genom en samstämmig politik, och utifrån ett balanserat och integrerat förhållningssätt till hållbarhetens ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensioner, säger hon.

FAKTA

Exempel på områden som kommer att behandlas i strategin:

• Näringslivets vattenanvändning och möjligheter till teknisk utveckling av vatteneffektiva processer. • Behovet av vatten för att bevara och skydda ekosystemet samt gynna ekosystemtjänster. • Regelverk som reglerar vattenanvändning, och dess tillämpning. • Användning och tillgång till data för uppföljning m.m. • Samverkan mellan aktörer på vattenområdet, då det krävs en helhetssyn, en gemensam bild, över såväl vattenresurser som behov av lagstiftning och tillämpning av lagstiftning. Källa: Regeringskansliet
Hämtar fler artiklar
Till startsidan