Göteborg satsar på klimatneutralt transportsystem

TRANSPORTER OCH TRAFIKPLANERING Nu startas Gothenburg Green City Zone med målet att få fram ett klimatneutralt transportsystem i Göteborg till 2030. Tillsammans ska företag, samhällsaktörer, akademi och institut minska antalet fordon i staden, samtidigt som invånarna och besökarna förväntas öka.

Göteborg satsar på klimatneutralt transportsystem
Maria Strömberg, Business Region Göteborg. Foto: Ola Kjelbye

Gothenburg Green City Zone beskrivs som en testbädds- och demonstrationsmiljö där företag, samhällsaktörer, akademi och institut kan samverka för att testa ny teknik samt utveckla och skala upp sina verksamheter, produkter och tjänster kring transporter, infrastruktur, energi och miljö.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

FAKTA

Gothenburg Green City Zone

Bakom initiativet står Göteborg Stad genom Business Region Göteborg, Volvo Cars och RISE Research Institutes of Sweden. Så här långt är även ett flertal av stadens bolag och förvaltningar engagerade. Trafik-, Stadsbyggnads- och Fastighetskontoret, Miljöförvaltningen, Göteborg Stads Parkering, Göteborg Energi och Göteborg & Co. Därtill är Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs Handelshögskola/Göteborgs Universitet, Svenska Mässan samt Mölndal Stad med flera förvaltningar och bolag och Johanneberg Science Park involverade.

Den sträcker sig över ett stort område, från Lindholm, längs evenemangsstråket vid Korsvägen till Forsåker i Mölndal.

Maria Strömberg är chef för Kluster och innovation på Business Region Göteborg som startat initiativet.

Hur kommer detta gå till rent praktiskt?

– Vi jobbar inte med förbudszoner utan i bred samverkan inom staden och tillsammans med Volvo Cars och RISE skapar vi en stabil plattform för att bjuda in näringsidkare till samverkan och bygga en struktur där företag kan höra av sig med en idé för att testa och utveckla den.

Maria Strömberg påpekar att Göteborg står inför stora utmaningar inom transportområdet där utsläppen från trafiken behöver minska, samtidigt som regionen växer och har som mål att fördubbla antalet turister och besökare.

Därför har de valt att lägga satsningen i tre olika områden där behovet av utsläppsfria gods- och persontransporter kommer bli stort, på lite olika sätt.

– I Lindholmen etableras många nya arbetsplatser så där behöver vi titta på hur pendlingen kan se ut. Vid evenemangsstråket vid Korsvägen vilka färdmedel och fordon som kan sättas in för besökarna som kommer in till staden och i Forsåker byggs ett helt nytt bostadsområde. Hur ska det se ut om man planerar att bo där utan bil?

Hon fortsätter:

– Antalet fordon behöver minska med minst 25 procent utifrån dagens nivåer. Om vi dubblerar behovet på grund av till exempel ökad turism, eller att vi blir fler invånare, så behöver vi minska antalet ännu mer om vi ska nå målen.

Maria Strömberg räknar med att initiativet kommer att mynna ut i ett stort antal nya innovationer och sidoprojekt, och pågå ända till 2030. Hon ser även cyklar och mikromobilitet som en del av lösningarna i Gothenburg Green City Zone.

Tror du att pandemin kommer påverka lösningsförslagen på något sätt? Att de ser annorlunda ut nu än om ni hade startat för två år sedan?

– Inte vad gäller lösningar tror jag men snarare på att vi sannolikt kommer att få ett större engagemang från olika aktörer i satsningen då fler landat i att en omställning måste till. Sedan kan det ju bli så att med fler aktörer och samarbeten föds nya innovativa idéer som vi inte har en aning om idag.

Om du får måla upp ett drömscenario för vad ni åstadkommer, hur ser det ut då?

– Det är om vi kan få väldigt många godsleveranser att samarbeta och skapa hubbar utanför stadskärnan, punkter dit gods kan tas och kanske köras in gemensamt till staden istället för att alla kör var för sig. Kanske med hjälp av självkörande fordon nattetid. Att vi skapar nya möjligheter för de som verkar i centrum och att det finns flera attraktiva transportmöjligheter för människor att ta sig till staden.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan