Här delar över 1000 hushåll på solenergi – med hjälp av ny teknik

Energi Genom att dela på solenergi kan fastigheter lösa större delen av sina energi – och effektbehov själva. I Norra Biskopsgården delar nu åtta kvarter, med över 1000 hyresbostäder, på energin från nyinstallerade solceller.

Här delar över 1000 hushåll på solenergi – med hjälp av ny teknik
I Norra Biskopsgården delar 1000 hushåll på energi från nyinstallerade solceller. Foto: Peter Nilsson, Ateljé Marie Fotostudio AB.

Det var nyligen som Bostadsbolaget installerade nya solceller på taken på sina fastigheter i Norra Biskopsgården. I samband med det installerades också så kallade lokala likströmsnät mellan byggnaderna.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Tekniken, PowerShare-teknik, har utvecklats av det svenska bolaget Ferroamps och binder samman elsystemen i byggnader inom samma kvarter. Företaget själva beskriver tekniken som en ”lokal resursfördelning, eller lokal delningsekonomi”.

Ekonomisk och miljömässigt hållbara

Med hjälp av tekniken kan den egenproducerade elen användas där den behövs som bäst, oavsett vilket tak som solcellerna sitter på eller i vilket av husen elen förbrukas.

– För att investeringarna i solceller ska bli både miljömässigt och ekonomiskt hållbara är det viktigt att vi i stor utsträckning kan använda solelen inom fastigheterna och då är PowerShare en bra lösning, säger Oskar Scheiene, Energi och miljöchef på Bostadsbolaget i en kommentar.

Tekniken ger många fördelar

Att dela på den egenproducerade elen ger enligt företaget bakom tekiken flera fördelar. Dels ger det en högre avkastning på solcellsinvesteringen, dels ger det en lägre belastning på elnätet eftersom behovet av att leverera el till området minskar. Utöver det öppnar det också upp möjligheten att integrera mer solel i nätet från närliggande anläggningar.

– När hela samhället elektrifieras och en allt större del av produktionen kommer från väderberoende källor blir fastigheternas roll i elnätet allt viktigare, säger Fredrik Breitung, tillförordnad vd för Ferroamp i en kommentar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan