”Dags för en svensk anläggning för återvinning av solceller”

Återvinning Sverige behöver en anläggning för återvinning av solpaneler.
Det menar Svensk Solenergis vd Anna Werner.
– Den kraftiga tillväxten gör att det på sikt blir mycket att återvinna.

”Dags för en svensk anläggning för återvinning av solceller”
Anna Werner, Svensk Solenergi.

Idag värderas den globala marknaden för återvinning av solpaneler till cirka 1,7 miljarder kronor, enligt det norska analysföretaget Rystad Energy.  Under de närmaste decennierna väntas marknaden växa med flera hundra miljarder.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Det som driver utvecklingen är den kraftiga ökningen av antalet installerade solpaneler. Enligt EU-kommissionens beräkningar kommer installerad kapacitet från solkraft bara inom unionen att öka från dagens 165 gigawatt till 600 gigawatt 2030.

Skärpta regler

Under första halvåret i år investerade privatpersoner 2,6 miljarder kronor i svenska solcellsanläggningar, enligt Svenska Solenergis statistik.

Andra viktiga förklaringar till det förväntat ökade intresset för återvinning är miljö- och hållbarhetsskäl, skärpta regler och ekonomi. Solpaneler innehåller efterfrågade mineraler och metaller, till exempel silver, koppar, aluminium och flera sällsynta jordartsmetaller.

Varför saknar Sverige en stor anläggning för återvinning av solpaneler?

Anna Werner.

– Vi är lite sena på solkraftsbollen överhuvudtaget. Vi har i dag heller inte någon stor produktion av solceller, även om vi faktiskt var väldigt tidigt ute, säger Anna Werner som är vd för branschorganisationen Svensk Solenergi.

– I dag är det inte mycket solceller i Sverige som behöver återvinnas. Men det här är en bransch med exponentiell tillväxt, vilket gör att det så småningom kommer att bli en hel del. I internationell jämförelse är vi duktiga på återvinning, till exempel av förpackningar, tidningar och elektronik. Det borde vi även kunna bli på solceller.

Vad krävs?

– Jag tror att akademi, näringsliv och offentlig sektor behöver gå in i ett sådant här projekt tillsammans. Det krävs ganska så stora investeringar.

– En stor svensk återvinningsanläggning skulle kunna ta emot uttjänta solceller även från andra marknader, till exempel Danmark, Tyskland och Nederländerna. Det är länder med mycket solceller som dessutom ligger geografiskt nära oss.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan