Här testas energigemenskaper i större skala

ENERGI Enligt forskare kan engergigemenskaper bidra till kraftigt sänkta toppeffektbehov och ge energibesparingar på upp till 30 procent. Nu testas lösningar i större skala i bostadsområden i Stockholm och Örebro.

Här testas energigemenskaper i större skala
Visionsbild för den nya stadsdelen Tamarinden i Örebro. Bild: Fojab

Nu startas ett demonstrationsprojekt för energigemenskaper i Örebro och Stockholm. Där ska RISE tillsammans med KTH undersöka möjligheterna till delning av energi mellan fastigheter, lokal solelproduktion och lokala energilagringslösningar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

I projektet bildas två energigemenskaper. En kommer att finnas i ett befintligt bostadsområde i Hammarby Sjöstad i Stockholm  och omfattar 672 lägenheter. Den andra finns i det nybyggda bostadsområdet Tamarinden i Örebro. Där finns 700 lägenheter. Hos Örebro kommun finns även en ambition att implementera lösningen i alla lägenheter i Örebro framöver.

Potential att halvera effektbehovet

Enligt RISE har piloterna tillsammans potential att halvera effektbehovet och spara cirka 30 procent av energibehovet för de fastigheter som ingår i energigemenskapen.

Målsättningen är att projektet ska bidra med ökad kunskap runt frågor kopplat till energigemenskaper där det idag finns kunskapsluckor gällande sociala hinder, lagstiftning, affär och uppskalning.

–Vi ser det som viktiga delar i projektet att titta på hur detta kan göras på ett juridiskt hållbart och affärsmässigt sätt, säger Monica Axell, forsknings- och utvecklingsledare på RISE.

Projekten drivs från två olika håll

Monica Axell
Foto: RISE

Pilotprojekten är valda för att vara replikerbara och skalbara mot minst 80 procent av Sveriges fastighetsbestånd.

–Det som vi tycker är extra intressant är att vi valt två piloter som omfattar både ny och befintlig bebyggelse och två sätt att driva dem på. Processen drivs från olika håll. En i nybyggd miljö i Tamarinden i Örebro som drivs uppifrån av staden och en miljö med existerande byggnader i Hammarby Sjöstad som drivs nerifrån av bostadsrättsföreningar, säger Monica Axell.

Hon fortsätter:

–Det som känns väldigt angeläget är att framför allt se hur energigemenskaper kan bidra till den lokala andelen förnybar energi. Vi vill även undersöka hur långt vi kan nå när det gäller att spara energi och titta på hur vi kan skapa systemnytta och bidra till den stora energiomställningen.

”Vi behöver vara modiga”

Jonas Tannerstad, chef el och automation på Örebrobostäder ser fram emot att få undersöka delning av energi mellan fastigheter i större skala.

–Örebrobostäder har under ett antal år arbetat med att effektivisera, lagra och dela energi i vårt eget bestånd, nu blir den erfarenheten ett viktigt tillskott till stadsdelen Tamarinden. Där kommer erfarenheterna prövas i en skala som aldrig gjorts förut.

–Det pågår en nödvändig omställning av Sveriges energisystem och stadsdelar som Tamarinden är en viktig del av denna omställning. Vi behöver vara modiga och ta vägar som ingen gjort förut. Tamarinden kan bli en prototyp och bidra med viktiga lärdomar till andra stadsdelsprojekt, säger han i ett pressmeddelande.

FAKTA

Om projektet

  • Projektet leds av forskningsinstitutet RISE och kommer att pågå under drygt tre och ett halvt år med start 31 mars 2021.
  • Övriga projektmedlemmar är KTH, Örebro kommun, ElectriCITY, Ellevio, Enstar, KTC, Siemens, E.On och Örebrobostäder. Projektet finansieras av Energimyndigheten.
Källa: RISE
Hämtar fler artiklar
Till startsidan