Mängden översvämningar har ökat de senaste 30 åren

KLIMATANPASSNING Den nuvarande perioden med översvämningar i Europa sticker ut jämfört med de senaste 500 åren. Det visar en studie som för första gången jämfört översvämningar över flera århundrade.

Mängden översvämningar har ökat de senaste 30 åren
Foto: Adobe Stock

Studien där forskare från 42 europeiska universitet bidragit har gjorts för att undersöka om de senaste decenniernas översvämningar i Europa kan passa in i ett större mönster av översvämningar de senaste 500 åren.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

– Vi kom fram till att de senaste tre decennierna var bland de mest översvämningsrika i Europa under de senaste 500 åren, och att denna period skiljer sig från tidigare perioder om man ser till omfattning, rådande lufttemperatur och säsongsvariationer.

Det säger Dag Retsö, docent vid Institutionen för ekonomisk historiska och internationella relationer vid Stockholms universitet som har medverkat i studien i en kommentar.

Forskningsgruppen har identifierat nio översvämningsrika perioder historiskt, från 1560-talet till 2016. Enligt forskarna är de nio perioderna ganska regelbundet fördelade i tid, men den senaste 30-årsperioden sticker ut eftersom den inträffar efter en 90 år lång period utan större översvämningar.

– Det är förklaringen till att de senaste decenniernas stora översvämningar har överraskat myndigheter och visat behovet av uppdaterad beredskap för att kunna hantera dem, säger Dag Retsö.

Han fortsätter:

– Översvämningar är bland de fenomen som brukar kallas ”naturkatastrofer”. Men egentligen är det fråga om naturriskfaktorer som förvandlas till samhällskatastrofer genom bristfällig samhällelig planering och beredskap. Det viktigaste med skriftliga vittnesbörd från det förflutna om väder och klimat, inklusive översvämningar, är att de kan visa dels sådana historiska samhällskatastrofers omfattning, dels hur samhällen reagerat och anpassat sig till dem. Där ligger lärdomar för vår tid också.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan