Helsingfors utlyser tävling för att hitta ny värmelösning

ENERGISYSTEM Med målet att få fram en värmelösning för staden som inte baseras på varken fossilt bränsle eller uppvärmning av biomassa utlyser Helsingfors stad en global hållbarhetstävling med en miljon euro i prispotten.

Helsingfors utlyser tävling för att hitta ny värmelösning
Foto: Adobe Stock

Helsingfors stad har ett stort behov av att få fram en mer hållbar fjärrvärmeproduktion där förbränning av stenkol idag utgör mer än hälften av produktionen.

2029 träder ett förbud mot kolkraftverk i kraft i Finland och staden har ambitionen att bli koldioxidneutrala till 2035.

Nu utlyser Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori en global hållbarhetstävling med en miljon euro i prispotten för att få fram en mer hållbar lösning.

Vill undvika förbränning av biomassa

Han uppmanar innovatörer från hela världen att skicka in sina idéer för en hållbar stadsuppvärming till tävlingen. Lösningen ska inte bara vara fossilfri, förbränningen får inte heller vara baserad på biomassa.

Målet med utmaningen är att hitta lösningar som kan implementeras i Helsingfors till år 2029 och staden kommer att dela den vinnande lösningen och kunskap som samlas in från tävlingen med andra intresserade aktörer.

Enligt Helsingfors stad kan det vinnande förslaget lika gärna vara en teknisk innovation eller en ny affärsmodell, som en lösning som kräver en förändring på systemnivå.

Vill att staden blir en global testbädd

De föreslagna idéerna kommer att utvärderas utifrån klimatpåverkan, påverkan på naturresurser, kostnad, implementeringstid, genomförbarhet, försörjningstillförlitlighet och säkerhet, samt kapacitet.

– Att lösa utmaningen för stadsuppvärmning är avgörande för att nå de globala klimatmålen. Städer spelar en viktig roll i övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp. Helsingfors tar nu ett initiativ för att leda vägen, säger Jan Vapaavuori i en kommentar.

Han fortsätter:

– Vi bjuder in innovatörer från hela världen att använda vår stad som testbädd för att inte bara utveckla fossilfria utan verkligt hållbara lösningar. Tillsammans kommer vi att skapa framtidens uppvärmning för att bekämpa den globala uppvärmningen.

Den vinnande lösningen kommer att presenteras i november 2020.

Läs mer om tävlingen här

Hämtar fler artiklar
Till startsidan