Hög förändringstakt i busstrafiken

TRANSPORTER OCH TRAFIKPLANERING Den tekniska utvecklingen av elbussar har gått snabbt och antalet elbussar i kollektivtrafiken har ökat både i Sverige och globalt de senaste åren. Nu ska forskare studera omställningen för att kunna lösa eventuella problem som uppstår.

Hög förändringstakt i busstrafiken
Foto: Adobe Stock

– Den snabba förändringstakten gör att det är angeläget att studera omställningen och att lösa eventuella problem som kan uppstå för att uppnå en så effektiv och hållbar busstrafik som möjligt, säger Fredrik Pettersson-Löfstedt i ett uttalande.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Han är en av flera forskare från K2 (Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik) som deltar i det nystartade forskningsprojektet Eplusbus.

  Enligt K2 är syftet med projektet att dra lärdomar av pågående processer i Sverige där elbussar just nu introduceras både linjevis i större städer och i hela fordonsflottor i mindre städer.

  Projektet kommer att pågå mellan 2020-2022 och finansieras till största delen av Trafikverket.

  Nya kompetenser och nya arbetsuppgifter

  Trafikverket genomförde även en kartläggning av Sveriges tre största kollektivtrafikregioner under 2019.

  Där konstaterades att gemensamma drivkrafter för införandet av elbussar är: reduktion av buller, förbättrad lokal luftkvalité, mindre utsläpp av växthusgaser, elmotorns ökade energieffektivitet samt att elbussar kan ge en mer attraktiv kollektivtrafik för både resenärer och förare.

  Samtidigt medför även introduktionen av elbussar ett nytt kompetensbehov och att nya arbetsuppgifter tillkommer hos involverade aktörer såsom kommuner och bussoperatörer. Även nya aktörer som till exempel elnätsbolag får nu en mer framträdande roll i kollektivtrafiken.

  Läs Trafikverkets kartläggning här

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan