Kravet på parkeringsplatser utreds

TRAFIKPLANERING Enligt flera aktörer är tillgången till parkeringsplatser en av de faktorer som har störst betydelse för transport- och resemönster i en stad. Nu ska regeringen se över om kommunerna i vissa fall kan avstå från kravet på utrymme för parkering.

Kravet på parkeringsplatser utreds
Foto: Adobe Stock

Enligt bostadsminister Per Bolund har kommunerna framfört att de behöver bättre verktyg för att effektivisera transporter och göra hållbara transportmedel mer tillgängliga.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Flera aktörer har också poängterat att tillgången till parkeringsplatser är en av de faktorer som har störst betydelse för val av transportmedel och för resmönster i en stad.

Nu utökar regeringen uppdraget i utredningen Samordning för bostadsbyggande, till att även se över om kommuner i vissa fall kan avstå från kravet på utrymme för parkering, om transportbehoven kan tillgodoses på annat sätt.

– Investeringar i modern kollektivtrafik och nya cykelbanor gör att allt fler stadsbor väljer bort bilen. Genom att ge kommunerna fler verktyg för hållbara transportlösningar kan vi minska klimatutsläppen ännu snabbare, säger bostadsminister Per Bolund i en kommentar.

Utöver kravet på utrymme för parkering innebär tilläggsdirektivet att utredningen även ska se över relevanta bestämmelser i plan- och bygglagen. Det handlar om hur den kan utformas för ökad transporteffektivitet som leder till minskad miljö- och klimatpåverkan. Och om att förbättra förutsättningar för att utveckla gång-, cykel- och kollektivtrafik samt hållbara gods­transporter.

– Hela samhället måste bidra till klimatomställningen, inte minst på transportområdet. Hur vi bygger och planerar våra samhällen avgör vilka transportval människor kan göra i sin vardag. Vi behöver göra mer för att öka transporteffektiviteten och tillgängligheten i svenska samhällen, säger Per Bolund.

Uppdraget ska redovisas 31 december 2020.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan