Lista: 13 kommuner som ska bli klimatneutrala och inkluderande

HÅLLBART SAMHÄLLSBYGGANDE Det statliga forskningsrådet Formas meddelar nu vilka kommuner som beviljats samhällsbyggnadsstöd för att påskynda omställningen till klimatneutrala och socialt inkluderande samhällen. Samverkan med civilsamhället, modeller för klimatneutrala transporter och minskade konsumtionsutsläpp är några av alla saker som kommunerna planerar.

Lista: 13 kommuner som ska bli klimatneutrala och inkluderande
Ånge kommun vill applicera nya synsätt på kollektivtrafik i glesbygd genom tvärsektoriell samverkan. Foto: Ånge Kommun

Det statliga forskningsrådet Formas har nu bestämt vilka kommuner som ska få ta del av ett så kallat samhällsbyggnadsstöd för att påskynda omställningen till klimatneutrala. För att få ta del av stödet krävdes också att projekten kännetecknades av social inkludering och jämlika livsvillkor.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  ”Våra samhällen står inför stora utmaningar som berör såväl klimatförändringar och global uppvärmning som utanförskap och ojämlikhet. Vi vet inte exakt hur vi ska tackla dessa utmaningar, men vad vi med säkerhet vet är att det krävs samhällsbyggnad utifrån nya strukturer, logiker och arbetssätt än dagens”, skriver Formas i en kommentar och konstaterar att omställningsarbetet till stor del behöver realiseras på lokal nivå.

  Utlysningen riktade sig till alla Sveriges regioner och kommuner och de fick själva identifiera den utmaning som man ansåg var viktigast att arbeta med för att nå klimatneutralitet och social inkludering. Nu har 13 kommuner valts ut som efter lokala förutsättningar och i samverkan ska driva projekt i 12 till 18 månader. Bland de utvalda kommunerna finns både stora och små kommuner och den geografiska spridningen är stor från norr till söder. Projekten som fick stöd var ibland helt nya och ibland befintliga projekt som sökte stödfinansiering.

  Här är de 13 utvalda kommunerna och deras projekt

  Alvesta kommun
  Projekt: Medskapande och klimatneutral samhällsutveckling i Alvesta kommun.

  Avesta kommun
  Projekt: Minskade konsumtionsbaserade klimatutsläpp och jämlika (livs)villkor.

  Borlänge kommun
  Projekt: Modell för klimatneutrala transporter i en av Sveriges medelstora städer – skapandet av en inkluderande, trygg och hållbar mobilitet i Borlänge.

  Fyrbodals kommunalförbund
  Projekt: Resurseffektiva och inkluderande kommuner genom industriell symbios.

  Göteborgs Stad
  Projekt: Styrning för jämlik och inkluderande klimatomställning i Göteborg.

  Kristinestads kommun
  Projekt: En samskapande process för hållbar mobilitet.

  Lunds kommun
  Projekt: Kapacitetsbyggande för eko-social integration.

  Malmö stad
  Projekt: Neutralpositiv Malmö.

  Skellefteå kommun
  Projekt: Klimatneutrala och inkluderande kommuner – Skellefteå.

  Trollhättan Stad
  Projekt: Cirkulär och inkluderande upprustning av Trollhättans allmännytta – mot en klimatneutral och blandad stad.

  Umeå kommun
  Projekt: Att skapa en inkluderande och klimatneutral kommun genom samverkan med det civila samhället.

  Västra Götalandsregionen
  Projekt: Medborgardriven innovation för att öka den aktiva transporten i landsbygdskommuner.

  Ånge kommun
  Projekt: Kollektivtrafik för alla (även) i glesbygd.

  I arbetet med utlysningen har Formas upptäckt att det kan vara utmanande för mindre kommuner att söka forskningsmedel. Formas kommer därför att se över hur en återkommande satsning riktad mot kommuner och regioner ska utformas nästa gång.

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan