Möjligheter att omvandla lokaler till bostäder utreds

POLITIK & JURIDIK Boverket får i uppdrag att analysera förutsättningarna för att omvandla tomma lokaler och fastigheter till bostäder. Enligt bostadsminister Per Bolund vill regeringen se att det befintliga fastighetsbeståndet används på bästa sätt, och att användningen för en och samma byggnad är flexibel.

Möjligheter att omvandla lokaler till bostäder utreds
Foto: Adobe Stock

Coronapandemin har bidragit till att flera branscher överväger att göra distans- och hemarbete till ett permanent inslag, vilket kan innebära att det finns fastigheter för arbete och handel som istället kan användas till bostäder.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Det menar regeringen som nu ger Boverket i uppdrag att se över förutsättningarna för det.

–   Regeringen vill se att det befintliga fastighetsbeståndet används på bästa sätt, och att användningen för en och samma byggnad är flexibel. Det är inte minst viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv och för att skapa fler bostäder för unga vuxna och studenter, säger bostadsminister Per Bolund i en kommentar.

Boverket kommer att analysera hur befintliga regler och styrmedel påverkar förutsättningarna för denna typ av omvandlingar. Det kan handla om regler för planering, byggande och hyressättning.

Kartläggningen ska redovisas för regeringen den 26 februari 2021.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan