Verktyg ska bedöma samhällsplaneringens klimatpåverkan

SAMHÄLLSPLANERING Enligt ett pressmeddelande från regeringen har Boverket fått i uppdrag att undersöka möjligheterna att ta fram ett verktyg för att kunna bedöma planförslags klimatpåverkan.

Verktyg ska bedöma samhällsplaneringens klimatpåverkan
Per Bolund Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Uppdraget är en av åtgärderna i regeringens klimathandlingsplan.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Ett gemensamt ramverk och mer enhetligt stöd kan skapa bättre möjligheter för dialog mellan kommuner, regioner, staten och andra berörda aktörer i planprocessen menar bostadsminister Per Bolund.

–Ett verktyg för att bedöma samhällsplanerings klimatpåverkan kan stärka kommuner och regioners förutsättningar att planera det hållbara framtida Sverige. Alla samhällssektorer behöver bidra för att nå målet om att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, säger han i en kommentar.

Enligt uppdraget till Boverket ska verktyget vara ändamålsenligt, lättanvänt och ge stöd vid planläggningen av mark- och vattenanvändningen. Verktyget ska även kunna vägleda berörda aktörer i att hantera frågor både på en mer strategisk och övergripande nivå, som en regionplan eller en översiktsplan. Verktyget ska också kunna användas i planprocessen på den lokala nivån, som vid framtagandet av en detaljplan.

Om Boverket bedömer att det är lämpligt med ett sådant verktyg ska myndigheten även lämna förslag på hur det kan utformas.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan