Nu lanseras lån för social hållbarhet

SOCIAL HÅLLBARHET Efter en halvårslång pilotfas går Kommuninvest vidare och lanserar lån för social hållbarhet till alla sina medlemmar. På sikt är intentionen att även emittera en första social obligation.

Nu lanseras lån för social hållbarhet
Botkyrka Foto: Adobe Stock

– Lån för social hållbarhet har utvecklats utifrån en tydlig efterfrågan från medlemmarna. Många kommuner och regioner har på senare tid breddat Agenda 2030-arbetet genom att systematisera och intensifiera sina satsningar på social hållbarhet. Att då även kunna använda social finansiering som ett viktigt verktyg har varit ett återkommande önskemål. Jag ser mycket positivt på denna nya låneprodukt och på alla möjligheter som den för med sig, säger Göran Färm, ordförande i Kommuninvest Ekonomisk förening i ett pressmeddelande.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Under pilotfasen har fem medlemmar beviljats lån för sammanlagt cirka 525 miljoner kronor. Det handlar om Botkyrkabyggen, AB Eidar Trollhättans bostadsbolag, Botkyrka kommun, Uppsala kommun/Uppsalahem och Ånge kommun/ÅFA.

Målet är att emittera en social obligation

I en tidigare intervju med Hållbart samhällsbyggande berättade Björn Bergstrand, hållbarhetschef på Kommuninvest, att lånen beviljas utifrån fem grundkrav för investeringar inom tre olika kategorier; boende och boendemiljöer, trygghet, säkerhet och tillgänglighet samt hälsa, idrott, utbildning och kultur.

FAKTA

Fem grundkrav för lån för social hållbarhet

  • Främja ett socialt hållbart samhälle genom utveckling av praxis, innovation och/eller ökad kvalitet med avseende på den fysiska investeringen, den sociala insatsen eller målgruppen.
  • Ingå i låntagarens systematiska arbete för social hållbarhet eller bidrar till att utveckla ett sådant arbete.
  • Avse en definierad målgrupp.
  • Vara långsiktig.
  • Ha tydliga mål och inkluderar systematisk effektutvärdering
Källa: Kommuninvest

– Två insikter har styrt vårt utvecklingsarbetearbete. Det första handlar om att sociala resultat ofta uppnås i mellanmänskliga ansträngningar. Låt oss kalla det mjuka insatser. Det andra är att kommuner typiskt sett bara kan låna pengar för fysiska investeringar, hårda anläggningstillgångar, sade han då.

I början av maj kommer Kommuninvest att starta ett nätverk för dialog och kunskapsutbyte kring de nya lånen, sociala obligationer och social finansiering i allmänhet. På sikt är intentionen att emittera en första social obligation. Det kommer dock inte att ske förrän den totala lånevolymen är tillräckligt stor enligt Kommuninvest.

Läs mer här

Hämtar fler artiklar
Till startsidan