Ny handledning för återbrukat byggmaterial

BYGGMATERIAL Nu lanserar IVL en handledning för att underlätta klimatberäkningar för återbrukat material. Den är framtagen i samarbete med arkitekter och teknikkonsulter som även testat och utvärderat den i ett utvecklingsprojekt.

Ny handledning för återbrukat byggmaterial
Foto: Adobe Stock

Intresset för cirkularitet ökar i byggbranschen men det finns en osäkerhet för hur man beräknar klimatpåverkan för återbrukade byggprodukter och material.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Nu har IVL Svenska Miljöinstitutet lanserat en handledning för att underlätta för de som gör dessa klimatberäkningar.

  FAKTA

  Handledningen beskriver klimatberäkning för:

  1. Produkter som återbrukas kopplat till studerade byggnadens livscykel, exempelvis vid nybyggnation och ombyggnation (typ 1).
  2. Produkter som tillgängliggörs för återbruk kopplat till en annan byggnads livscykel, exempelvis vid ombyggnation eller rivning (typ 2).
  Källa: IVL Svenska Miljöinstitutet

  Den är utformad i linje med den europeiska standarden för värdering av byggnaders miljöprestanda (EN 15978) och även förenlig med Boverkets förslag på kommande lagkrav på klimatdeklaration enligt ett pressmeddelande från IVL.

  Vill lyfta fram klimatvinsterna

  – Vi vill lyfta fram klimatvinsterna med återbrukade byggprodukter och samtidigt göra det enklare för branschen att förstå hur de kan räkna, säger Johanna Andersson, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet i en kommentar.

  Hon påpekar även att det i stort sett alltid är bättre ur miljösynpunkt att använda återbrukat material.

  – Ur ett materialresursperspektiv: ja. Ur ett klimatperspektiv: nästan alltid ja, med några få undantag. Återbruk ersätter nytillverkning och minskar därmed klimatutsläppen som är kopplade till såväl resursutvinning som tillverkning och avfallshantering. Det kan uppstå nya utsläpp i samband med återbruk, men i regel inte i närheten av den nivå som utsläppen vid nytillverkning, säger hon.

  ETTELVA Arkitekter och Bengt Dahlgren har testat och utvärderat handledningen på olika projekt och testbäddar inom
  utvecklingsprojektet CIX – Ett verktyg för mer cirkulära byggnader.

  Ladda ner handledningen här

   

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan