Ny metod för bedömning av hormonstörande ämnen

BYGGMATERIAL Tillsammans med aktörer i byggbranschen har Basta tagit fram en metod i tre steg för att kunna ta ett säkrare och bättre grepp om hormonstörande ämnen i byggvaror.

Ny metod för bedömning av hormonstörande ämnen
Foto: Adobe Stock

– Fram till nu har vi baserat våra kriterier på enbart listor vilket lett till en hel del kritik. Nu får branschen en bättre och säkrare metod att identifiera hormonstörande ämnen, säger Sussi Wetterlin, vd för Basta i en kommentar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Tog lång tid för EU att enas

IVL:s dotterbolag, som har mer än 160 000 artiklar i sitt register, beskriver substitutionsarbetet för hormonstörande ämnen som svårhanterligt i ett pressmeddelande. Både ur ett vetenskapligt perspektiv och när det gäller lagkrav. Frågan om vilka ämnen som ska räknas som hormonstörande diskuterades länge inom EU innan man enades om en definition 2018.

– För Bastas del innebar EU:s beslut ett stort steg framåt eftersom vi då kunde införa den lagstadgade definitionen för hormonstörande ämnen som ett kriterium i vårt system över bygg- och anläggningsprodukter, säger Sussi Wetterlin.

En metod som bygger på tre steg

Nu har bolaget utvecklat kriterier för hormonstörande ämnen i bygg- och anläggningsprodukter tillsammans med aktörer i byggbranschen och Bastas vetenskapliga råd. Arbetet har resulterat i en metod som bygger på tre steg.

FAKTA

De tre stegen

A. Ämnen som bedömts som hormonstörande enligt EUs definition. B. Ämnen som är upptagna på tre utvalda listor och där det finns indikation på att ämnena är hormonstörande, alternativt att de är under utredning inom EU. C. Möjligheten att ifrågasätta att ämnen listats under B om det finns vetenskapligt hållbara argument. Innebär obligatoriskt dokumentationskrav och godkännande process. Källa: Basta

– Genom att ta in information från alla aktörer så får vi en bredd i bedömningen om vad som är en säker produkt. Det innebär också att vi kan vara snabba och fånga in ny kunskap så fort den kommer, vilket är väldigt viktigt på det här området där utvecklingen sker så snabbt, säger Sussi Wetterlin.

Projektet har genomförts tillsammans med Golvbranschens Riksorganisation, Sveriges Byggindustrier, Byggmaterialindustrierna, Sveriges Färg och Lim Företagare och Substitutionscentrum.

Läs mer här

Hämtar fler artiklar
Till startsidan