Så kan flerfamiljshus i trä bli mer resurseffektiva

BYGGMATERIAL Enligt en ny undersökning från IVL får ett flerfamiljshus som byggs med lättbalkar och isolering av cellulosa lika låg klimatpåverkan som ett enfamiljshus med trästomme och platta av betong.

Så kan flerfamiljshus i trä bli mer resurseffektiva
Foto: Adobe Stock

I ett antal undersökningar har Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och IVL Svenska Miljöinstitutet jämfört klimatpåverkan för olika byggkonstruktioner.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Nu har IVL på uppdrag av byggmaterialtillverkarna Norrlands Trähus och Masonite Beams undersökt ett byggnadskoncept som beskrivs som extra resurseffektivt, med lättbalkar i trä och isolering av cellulosa.

  – Syftet är att se skillnaderna i bidraget till klimatpåverkan för den här byggkonstruktionen jämfört med tidigare analyser som vi har utfört. Framförallt är det intressant att jämföra det här resurseffektiva systemet med lättbalkar med andra träbaserade alternativ. Vi hoppas att det ska bidra till ökad kunskap om träbyggande, säger Martin Erlandsson på IVL i en kommentar.

  Isolering i cellulosa ökar andelen förnybart

  I studien har systemet jämförts med ett träregelsystem eller ett massivt träbyggande baserat på korslimmat trä. Genom cellulosaisolering ökar andelen förnybart material ytterligare jämfört med tidigare träbaserade koncept som främst använder mineralull.

  Resultatet visar att byggsystemet har lägre klimatpåverkan än de andra byggplattformarna som hittills har analyserats.

  Klimatpåverkan för att bygga flerfamiljshuset beräknas till 176 kg koldioxid per kvadratmeter vilket kan jämföras med ett enfamiljshus med trästomme och platta av betong enligt IVL.

  – Med tanke på att det går åt mindre mängd trä för det här systemet kan man säga att denna lättbyggnadsteknik är mer resurseffektiv än de andra träkonstruktionerna vi har tittat på. Resultatet ligger i nivå med en klimatpåverkan som ett normalt småhus, säger Martin Erlandsson.

  Läs mer här

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan