Så ska kommunen öka den cirkulära masshanteringen

CIRKULARITET En kommun i södra Sverige satsar nu på att öka den cirkulära masshanteringen. I stället för att betala för att göra sig av med massorna, eller att mellanlagra dem på andra platser, kommer de framöver kunna återanvändas.

Så ska kommunen öka den cirkulära masshanteringen
Flygfoto över reningsverket i Hässleholm. I bildens vänstra del kommer en ny och större yta anläggas.

Hässleholm Miljö står inför stora investeringar i kommunens vatten- och avloppsinfrastruktur. Detta innebär att stora volymer schaktmassor kommer grävas upp i de olika ledningsförnyelser som sker.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Det kommunägda bolaget vill öka den cirkulära masshanteringen, och nu påbörjas anläggandet av en yta som skapar förutsättningar för detta.

  – Det är ett stort steg mot en cirkulär och mer hållbar verksamhet, säger Fredrik Velin på Hässleholm Miljö i en kommentar.

  Hässleholm Miljö har nämligen nu fått alla tillstånd för mellanlagring och bearbetning på anläggningen vid reningsverket. Där kan massorna siktas för att därefter kunna återanvändas när ledningsprojekten är avslutade och ska fyllas igen.

  – Det finns två utmaningar med massor när vi arbetar med att förnya eller laga VA-ledningar. Dels gräver vi upp grus, sten och jord som vi behöver göra av med. Dels behöver vi grus och jord för att fylla igen schakten när vi är klara. Nu kan vi behålla de massor vi gräver upp, plocka bort stora stenar och liknande och därefter återanvända samma massor i samma projekt eller i ett annat projekt där det saknas massor, säger Fredrik Velin, rörnätschef på Hässleholm Miljö.

  Totalt kommer det finnas kapacitet och tillstånd för att mellanlagra 30 000 ton schaktmassor. Det täcker i dagsläget behovet för alla VA-ledningsarbeten som sker i kommunen och har en potential att kraftigt minska mängden inköpta, jungfruliga fyllnadsmassor.

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan