Sverige sämst på att återbruka massor

Återbruk Sverige är sämst i Europa på att återbruka massor i byggsektorn. Det visar en ny rapport som pekar ut ökade utsläpp och onödiga kostnader som konsekvens av att svenska byggen missar möjligheten att återbruka massor.

Sverige sämst på att återbruka massor
Foto: Adobe Stock

En cirkulär hantering av massor, det vill säga jord, kross och och annat restmaterial från anläggningsarbeten, skulle kunna minska råmaterialkostnaderna för den europeiska byggindustrin med 60 miljarder kronor. Det visar en ny rapport som också konstaterar att det varje år produceras 4,2 miljarder ton massor i Europa och att ett års massaproduktion skulle kunna täcka Sverige med ett 6 centimeter tjockt lager.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Sverige sämst i Europa

Enligt rapporten är återbruket av massor lågt, både i Sverige och Europa, och fortfarande ser många massor som avfall. I rapporten, som har namnet Circular materials in infrastructure – The road to a decarbonised future, konstateras att Sverige I dag är sämst i Europa på att hantera massor på med cirkulära metoder. Siffror från European Aggregates Association visar att bara en procent av massorna i Sverige återbrukas. En trolig till att siffran är så låg i Sverige uppges vara att Sverige har gott om sten och sand som enkelt kan användas som jungfruliga råmaterial. Rapportförfattarna pekar också ut bristande samverkan inom branschen, långa transportvägar mellan projekt, få lagringsplatser och en avsaknad av lagstiftning som bromsklossar.

– Den stora mängden byggmassor orsakar onödigt mycket buller, damm och utsläpp, framför allt från kostsamma tunga transporter med nytt eller använt material. Denna effekt skulle minska rejält vid en övergång till en mer cirkulär hantering, säger Swecos Valon Hasanaj i en kommentar.

Stora miljömässiga fördelar

Övriga Europas återbruk av massor är enligt European Aggregates Association betydligt högre än Sveriges 1 procent då genomsnittet är 7 procent. Enligt rapporten finns det dock en potential att återbruka så mycket som 20 procent av massorna.

Att återbruka mer massor skulle enligt rapporten ge stora miljöfördelar, inte minst minskningar av klimatutsläppen.

– Bara i Region Stockholm ligger masshantering bakom ungefär 28 procent av länets klimatutsläpp från tunga transporter. Nya cirkulära metoder ger enorma fördelar för klimat, ekonomi och närmiljö. Det är inte hållbart att ta den enklaste vägen och missa konsekvenserna av masshanteringen, säger Valon Hasanaj.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan