Stadsmissionen föreslår nationell strategi mot hemlöshet

SOCIAL HÅLLBARHET Fortfarande lever över 33 000 personer utan en egen bostad i Sverige och mycket tyder på att mörkertalet är stort. Sveriges Stadsmissioner saknar en nationell strategi mot hemlöshet och presenterar nu en egen.

Stadsmissionen föreslår nationell strategi mot hemlöshet
Foto: Adobe Stock

Sverige har inte haft en nationell strategi mot hemlöshet sedan 2009. Även om regeringen har tillsatt en utredning samt gett Socialstyrelsen ett nytt uppdrag att arbeta för att fler kommuner inför den bostadsledda metoden Bostad Först saknas ett helhetsgrepp.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Det menar Sveriges Stadsmissioner som arbetat fram ett förslag till en ny nationell strategi.

33 000 personer lever utan bostad

Förslaget presenteras i rapporten Hemlös, som även diskuterades under ett digitalt seminarium under veckan.

–Hemlösheten kan bara minskas på allvar om staten tar sitt ansvar. Fortfarande lever över 33 000 personer utan en egen bostad enligt Socialstyrelsens senaste kartläggning och mycket tyder på att mörkertalet är stort. Ändå saknas en nationellt sammanhållen politik. Kommunerna gör idag ett jättejobb för att hjälpa människor in på bostadsmarknaden men får ingen hjälp. Det är dags för staten att agera, säger Marika Markovits, talesperson för Sveriges Stadsmissioner i hemlöshetsfrågan i en kommentar.

Rapporten är framtagen i samarbete med Marcus Knutagård, docent i socialt arbete, och vilar på sex byggstenar. Att lära av andra är också en del i strategin som läggs fram.

FAKTA

Förslaget vilar på sex byggstenar

Stadsmissionens förslag till den nationella strategin vilar på sex byggstenar med konkreta  åtgärder som är nödvändiga för att bryta hemlösheten i Sverige:
  • Bostad Först en nödvändig utgångspunkt
  • Statligt ansvarstagande krävs för att bryta hemlösheten
  • Tydliga krav på kommunerna är nödvändigt
  • Socialtjänstlagen behöver uppdateras
  • Samverkan är en nyckel till framgång
  • Vi behöver bygga hållbara samhällen

Sverige sämre än våra nordiska grannländer

Sverige har en högre andel hemlösa per 1 000 invånare än våra nordiska grannländer. Sveriges Stadsmissioner pekar på Finland som ett land som arbetat mer framgångsrikt med frågan.

–Finland har agerat utifrån en bostadsledd strategi med fokus på Bostad Först, där samtliga aktörer nationellt, regionalt och lokalt jobbar mot samma mål , att kraftigt minska den långvariga hemlösheten. Vilket de också har gjort. Grundtanken med Bostad Först är att människor behöver tillgång till tryggt eget boende för att kunna ta itu med olika former av social problematik. Modellen är väl beprövad, även lokalt här i Sverige, och gör enorm skillnad för individen som får chansen att bo bra och bo kvar, säger Marika Markovits.

Läs rapporten här

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan