Stöd för analys av inköpens miljöpåverkan

Upphandling Upphandlingsmyndigheten har publicerat ett praktiskt stöd för analys av inköpens klimat- och miljöpåverkan. Stödet kan användas av såväl företag som gör inköpsanalyser som av upphandlande organisationer i det strategiska inköpsarbetet.

Stöd för analys av inköpens miljöpåverkan
Nu finns stöd för analys av inköpens miljöpåverkan. Foto: Adobe Stock

De offentliga inköpen har precis som den privata konsumtionen en betydande klimat- och miljöpåverkan i såväl Sverige som utomlands. Klimatpåverkan till följd av offentliga inköp uppgick 2019 till 23,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter, visar Upphandlingsmyndighetens miljöspendanalys.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Ett av syftena med miljöspendanalysen är att metoden ska vara praktiskt tillämpbar och bidra i arbetet med att minska inköpens miljöbelastning.

Kan integreras med andra verktyg

– Vi har utvecklat ett stöd som gör det möjligt för både företag som gör inköpsanalyser och upphandlande organisationer att göra miljöspendanalyser. Stödet som vi nu publicerat tillsammans med miljöindikatorer och fördelningsnycklar kan integreras i många av de spendanalys- och BI-verktyg som finns på marknaden, säger Jens Johansson, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

Klimatpåverkan per krona

Beräkningen av miljöbelastningen baseras på livscykelanalyser, LCA, och kopplas till varor, tjänster eller entreprenader. I en LCA beräknas miljöpåverkan per kilo eller för en viss volym. För att kunna använda värdena i en inköpsanalys är de omräknade till exempelvis klimatpåverkan per krona (koldioxidekvivalenter per krona). Indikatorerna finns som nedladdningsbara Excel-filer på webbsidan.

Allmännyttans inköpsfunktion har testat stödet

Allmännyttans inköpsfunktion, HBV, med cirka 380 kommunägda bostads- och fastighetsbolag som medlemmar, har tillsammans med Upphandlingsmyndigheten genomfört en pilotstudie. Man har bland annat undersökt om det i ett digitalt system för inköpsanalyser går att integrera miljöspendanalysen.

– Svaret är ett entydigt ja, det gеr att integrera miljöspendanalysen i ett digitalt system för inköpsanalyser som finns på marknaden idag, säger Johan Almesjц, vd på HBV och tillägger att miljöspendanalysen är viktig för både prioritering och uppföljning.

”Möjligt att fatta beslut som gör störst skillnad för klimatet”

– Miljöspendanalysen gör det möjligt att fatta de inköpsbeslut som gör störst skillnad för klimatet och att följa upp att det verkligen blir så, säger Jens Johansson.

Pе Upphandlingsmyndighetens webbplats finns metoden, verktygen och tillämpningsbeskrivningarna för att bygga upp en miljöspendanalys baserad på LCA-modellen.

Verktyg för miljöspendanalys av enskilda organisationer (LCA)

Pilotstudie Allmännyttans inköpsfunktion, HBV

Input/output-modell för miljöspendanalys

 Hämtar fler artiklar
Till startsidan