Branschen efterlyser standard för klimatdata

HÅLLBART BYGGANDE Nu uppmanar flera aktörer och organisationer inom bygg- och fastighetsbranschen regeringen att ge Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram standardiserade klimatdata. Boverkets nyligen lanserade klimatdatabas är välkommen, men räcker inte enligt aktörerna.

Branschen efterlyser standard för klimatdata
Foto: Jennie Krook

Regeringen behöver ge Naturvårdsverket i uppdrag att tillhandahålla klimatdata och emissionsfaktorer för att bygg- och fastighetsbranschen ska kunna göra korrekta beräkningar av klimatpåverkan och effektivt kunna bidra till att målet om klimatneutralitet till 2045 uppnås.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Det menar Riksbyggen tillsammans med Fastighetsägarna, Byggföretagen, Energiföretagen, HSB, Hyresgästföreningen, Sveriges Allmännytta och Svenska Kyrkan i en gemensam skrivelse till Näringsdepartementet.

Enligt skrivelsen är en avgörande del i att kunna kartlägga sin egen klimatpåverkan att det finns standardiserade klimatdata som tydligt visar klimatpåverkan och resursereffektivitet från olika typer av elproduktion, värme och transporter till fastigheter, så kallade emissionsfaktorer. Idag hämtas emissionsfaktorer från flera olika källor.

– Osäkerhet och bristen på jämförelse inom branschen samt jämförelsen mellan olika branscher är uppenbar. Det för att klimatarbetet delvis inte har haft den ökande takt som bedöms är nödvändig, säger Karolina Brick, Riksbyggens hållbarhetschef i ett pressmeddelande.

Förslag sedan 2019

Många aktörer och företag inom bygg- och fastighetsbranschen arbetar för fullt med kartlägga sin egen klimatpåverkan och ta fram konkreta färdplaner för minskad klimatpåverkan.

Boverkets nyligen lanserade klimatdatabas för klimatdeklaration på byggnadsnivå är välkommen enligt Riksbyggen, men den fungerar inte för klimatredovisning på organisationsnivå.

Redan 2019 föreslog Fossilfritt Sverige till regeringen att en statlig myndighet skulle få i uppdrag att tillhandahålla och uppdatera relevanta och kvalitetssäkrade klimatdata för bygg- och fastighetsbranschen.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan