De är Sveriges bivänligaste kommuner

BIOLOGISK MÅNGFALD För andra året i rad har Naturskyddsföreningen undersökt hur långt Sveriges kommuner har kommit i arbetet med att gynna bin och andra pollinatörer och utsett Sveriges bivänligaste kommuner. Genomsnittspoängen för samtliga deltagande kommuners arbete har ökat jämfört med förra året.

De är Sveriges bivänligaste kommuner
Foto: Adobe Stock

Läget för våra pollinatörer är allvarligt, en tredjedel av de 270 vilda biarter som finns i Sverige är på väg att försvinna.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Det beror bland annat på att deras livsmiljöer minskat och på användandet av kemiska bekämpningsmedel.

Genom rapporten Sveriges bivänligaste kommun 2021 har Naturskyddsföreningen för andra året i rad kartlagt kommunernas arbete med att gynna vildbin och andra pollinatörer.

Kommunerna blir bättre på att gynna bin

Rapporten, som grundar sig på svar från 203 av Sveriges 290 kommuner, visar att förra årets vinnare Helsingborg samt Sollentuna kammar hem mest poäng i arbetet för pollinatörerna och delar på förstaplatsen. De fick sammanlagt 47 poäng av 57 möjliga. På andra, tredje och fjärde plats finns Jönköping, Borlänge och Leksand.

FAKTA

Topp 20: Sveriges bivänligaste kommun 2021

1.Sollentuna kommun, 47 poäng 1.Helsingborgs stad, 47 poäng 3. Jönköpings kommun, 45 poäng 4. Borlänge kommun, 44 poäng 5. Leksands kommun, 43 poäng 6. Göteborgs stad, 42 poäng 6. Upplands Väsby kommun, 42 poäng 8. Borås stad, 41 poäng 8. Nyköpings kommun, 41 poäng 10. Motala kommun, 39 poäng 11. Linköpings kommun, 37 poäng 11. Södertälje kommun, 37 poäng 11. Karlskoga kommun, 37 poäng 14. Huddinge kommun, 36 poäng 14. Karlstads kommun, 36 poäng 16. Järfälla kommun, 35 poäng 16. Tierps kommun, 35 poäng 16. Katrineholms kommun, 35 poäng 16. Nybro kommun, 35 poäng 20. Malmö stad, 34 poäng

Samtidigt har genomsnittspoängen för alla deltagande kommuner ökat jämfört med förra året enligt Naturskyddsföreningen.

– Bin är livsviktiga för den biologiska mångfalden och för oss människor. En stor del av maten vi äter pollineras av bin och andra insekter. Därför är det glädjande att se hur arbetet för bin och insekter i många av Sveriges kommuner fortsätter och leder till konkreta åtgärder som gör skillnad, säger Karin Lexén generalsekreterare på Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande.

Anlägger nya ängar och hagar

Gemensamt för toppkommunerna är att de bland annat skapat blommande vägkanter, större sammanhängande grönytor, ställt om gräsmattor till blommande ängar och tagit hänsyn till pollinatörer i planerings- och anläggningsarbetet.

– Vi ombesörjer skötsel av cirka 80 hektar ängsmark och 180 hektar betesmark där målet är att öka blomrikedomen efterhand. Vi har en utmaning att återfå en del av dessa blomrika marker som en gång har dominerat Helsingborgslandskapet. Därför anlägger vi nya ängar och hagar, bland annat vid Gyhult, Björka fälad och i Bruces skog. Men vi som kommun ansvarar bara för en liten del av landytan. Markägare, inte minst jordbruket, måste ta sitt ansvar för att gynna våra vilda vänner.

Det säger Fredrik Bengtsson, kommunekolog på stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborgs stad i en kommentar.

Vissa saknar fortfarande handlingsplaner

Sollentuna kommun förbättrade sitt resultat med nio poäng jämfört med förra året.

–Det är väldigt roligt att Sollentuna förbättrar förra årets resultat och placerar sig högst upp på listan, det visar att vårt arbete ger resultat. Vi har under året antagit en plan för urban grönstruktur för att på bästa sätt stödja den biologiska mångfalden, där ingår bland mycket annat att gynna pollinatörer som vildbin. Det här är frågor där vi har stora ambitioner, säger Jonas Riedel (C), ordförande i klimatnämnden i en kommentar.

Enligt Naturskyddsföreningens rapport är 71 procent av kommunerna på gång eller har redan ställt om gräsmattor till ängar. 74 procent gynnar pollinatörer i kommunala planteringar och 81 procent bekämpar invasiva arter.

Samtidigt saknar många kommuner saknar fortfarande handlingsplaner som inkluderar planering av pollinatörers livsmiljöer och skötsel för blomrika vägkanter utförs endast av 31 procent av kommunerna i år, jämfört med 66 procent förra året.

Läs rapporten här

FAKTA

Exempel på Sollentunas arbete

  • Sollentuna har under flera år satsat på att gynna pollinerande insekter för att stärka den biologiska mångfalden i naturen. Det gäller att ha kunskap om landskapets innehåll och funktion för pollinerare. Men också att ha bra skötselunderlag och att utföra den praktiska skötseln.
  • Sollentuna kommun har under senare år arbetat inom naturreservaten med åtgärder för att gynna pollinerare och förstärka biologisk mångfald.
  • Under 2020 och 2021 driver kommunen ett LONA-projekt med bidrag från Länsstyrelsen (Lokala naturvårdssatsningen).
  • Inom park- och naturskötsel arbetar kommunen med vad som kan göras på mindre ytor och hur boendeföreningar, andra föreningar och enskilda fastighetsägare kan bidra för att öka den biologiska mångfalden.
  • Ett komplement till blomrika gräsytor är blommande buskar och träd som ökar utbudet av nektar och pollen. Det ger en förstärkning av mängden blommor och kan också förlänga säsongen tex genom vårblommande buskar.
Källa: Sollentuna kommun

 

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan