Duellen: Trä eller betong – Vad är mest hållbart?

Material Frågan om vilket material som är mest hållbart har länge varit föremål för diskussion. Nu finns det förhoppningar om att frågan kan få ett konkret svar genom byggandet av två identiska tvillinghus i Kristineberg - det ena byggt av trä och det andra av betong.

Duellen: Trä eller betong – Vad är mest hållbart?
Vilket material är egentligen bäst ur ett hållbarhetsperspektiv?

Diskussionen om vad som är det bästa byggmaterialet mellan trä och betong har länge varit en het potatis inom byggvärlden. Frågan sträcker sig bortom bara kostnadseffektivitet och berör också miljöpåverkan och hållbarhet. Nu hoppas man att få ett mer konkret svar genom två nya identiska tvillinghus som byggs i Kristineberg. Denna experimentella studie kommer att utvärdera och jämföra materialens hållbarhet, prestanda och miljöpåverkan, vilket kan hjälpa till att ge svar på vilket material som är mest lämpat för hållbart byggande.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Görel Hallqvist, vice vd på Sveafastigheter, berättar att man ska bygga två identiska hus, av totalt elva, i sina två nya kvarter där det blir 170 nya hem. Hon säger att tre saker ska undersökas: Livscykeln för de båda husen, arbetsplatsmiljön på byggplatsen och hur de boende trivs.

  – Jag vet inte om det gjorts med de här aspekterna förut, att titta på hela livscykeln. Det tror jag vi är ganska ensamma om, och att det görs två identiska hus samtidigt, säger hon.

  Fördelar och nackdelar

  Jessika Szyber, affärsutvecklingschef för träprodukter på Stora Enso, påpekar att byggprojekt som använder korslimmat trä eller laminerat fanérvirke i genomsnitt har en 30-50 procent kortare produktionstid och minskar transporterna av material till byggarbetsplatsen med 80 procent jämfört med betong.

  – Sett till livscykelanalysen är trä det bästa materialet. Det är enkelt att ta isär blocken då de är hopskruvade. På det sättet går det att använda till andra byggen som stomme, till möbelindustrin eller som råmaterial för andra produkter. Sista anhalt är förbränning. Trä binder dessutom koldioxid under hela användningstiden, säger Jessika Szyber i en kommentar.

  Malin Löfsjögård, vd på Svensk betong och adjungerad professor på KTH, hävdar att betong är ett mångsidigt byggmaterial som passar till att bygga det mesta.

  – Betong är ett robust och icke brännbart material som tål fukt samt har en lång livslängd med litet drift och underhållsbehov. Det ger ett långsiktigt hållbart byggmaterial som går att bygga rationellt och kostnadseffektivt med stora möjligheter till arkitektonisk gestaltning. Betongen håller över tid och behöver till exempel inte plastfolie för att ge ett tätt klimatskal, säger hon i en kommentar.

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan