EU-utskott vill skärpa kraven på laddinfrastruktur vid byggnader

Transport Snart kan det krävas att byggherrar tänker till ett steg extra kring laddpunkter. EU-parlamentets energiutskott röstade nämligen nyligen om skärpta krav på laddinfrastruktur. Förslaget innebär att alla nybyggnationer och ombyggnationer av bostadshus med fler än tre parkeringsplatser ska förberedas för laddpunkter.

EU-utskott vill skärpa kraven på laddinfrastruktur vid byggnader
EU:s energiutskott vill skräpa krav på laddpunkter vid byggnader. Foto: Adobe Stock.

Sverige har som mål att minska utsläppen ifrån inrikes transporter med 70 procent till 2030. Att elektrifiera transportsektorn är ett steg att nå dit, men det då krävs det att takten ökar. Bland annat genom att snabba på ut utbyggnaden av laddinfrastruktur, där EU nu försöker att driva på utvecklingen.  

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Energiutskottet antar skärpta krav

I början av februari antog EU-parlamentets energiutkott, ITRE, skärpta krav på laddinfrastruktur vid bostäder, vilka ska komplettera kraven på publik laddning som styrs i ett annat direktiv.

Förslaget ingår i direktivet om byggnaders energiprestanda, EPDB, som är en del av EU:s klimatpaket Fit for 55, som ska hjälpa EU att minska sina utsläpp med 55 procent till 2030. 

Det innebär förslaget

Om förslaget går igenom ska det vid nybyggnationer av bostäder med fler än tre parkeringsplatser finnas förinstallerad kabeldragning till varje parkeringsplats. För kontorsbyggnader med fler än fem parkeringsplatser, ska det installeras minst en laddpunkt per två parkeringsplatser. Syftet är att vid ett senare skede göra det möjligt att installera laddpunkter för elfordon.

Fakta

Det här innebär förslaget om laddinfrastruktur vid byggnader

Nybyggnad och ombyggnad av bostäder

Vid nybyggen av bostadshus med fler än tre parkeringsplatser ska det finnas förinstallerad kabeldragning till varje parkeringsplats. Kravet gäller bilparkeringar som ligger inuti byggnaden eller angränsar fysiskt. Samma krav ställs om bostadshus med fler än tre parkeringar genomgår större renoveringar som berör bilparkeringen eller byggnadens elektriska infrastruktur.

Övriga byggnader

När det uppförs nya byggnader som inte är avsedda för bostäder, och som har minst fem parkeringsplatser, ska det finnas förinstallerad kabeldragning till alla parkeringar. Det ska också finnas minst en laddpunkt. Kraven gäller där bilparkeringen angränsar fysiskt till byggnaden.

Samma krav gäller också vid större renoveringar av bilparkeringen eller bilparkeringens elektriska infrastruktur.

Kabeldragningen ska vara dimensionerad så att det förväntade antalet laddningspunkter kan användas samtidigt.

Kontor

För nya kontorsbyggnader och kontorsbyggnader som genomgår en större renovering, med fler än fem parkeringsplatser, ska det installeras minst en laddpunkt per två parkeringsplatser.

Befintliga byggnader utom bostäder

För befintliga byggnader som inte är avsedda för bostäder med fler än tjugo parkeringsplatser ska det installeras minst en laddpunkt per tio parkeringsplatser senast 1 januari 2027.  För byggnader som ägs eller utnyttjas av offentliga myndigheter det finnas förinstallerad kabeldragning för minst varannan parkeringsplats 1 januari 2033.

All laddning ska vara smart

Laddpunkterna kan kunna använda smart laddning och, om så är lämpligt, dubbelriktad laddning. Motivet är att bilar ska kunna laddas när energipriserna är låga eller när det finns gott om förnybar energi.

Rätt att få tillgång till laddning

Medlemsstaterna ska undanröja hinder för installation av laddpunkter i bostadshus. Det gäller särskilt eventuella krav på att få tillstånd från hyresvärden eller samägare för en privat laddningspunkt för eget bruk. Detta betyder i praktiken att staterna måste införa regler som ger hyresgästen ”rätt att ladda”.

Stöd och planering

Medlemsstaterna ska säkerställa att det finns en samstämmighet mellan strategier för byggnader, mjuk och grön mobilitet samt stadsplanering. De ska också se till att det finns tekniskt stöd för fastighetsägare och hyresgäster som vill installera laddpunkter.

Krav på cykelparkering

Kraven på laddning ingår i en grupp åtgärder som kallas hållbar mobilitet. Där ställs också krav på cykelparkering. Vid nybyggnad och väsentliga renoveringar av bostäder med fler än tre bilparkeringar ska det byggas minst två cykelparkeringsplatser för varje bostad. Vid nybyggnad och väsentliga ombyggnader av byggnader som inte är bostäder ska det byggas minst en cykelparkeringsplats för varje bilplats. Det finns vissa undantag.

Källa: OmEV

Förslaget har inte slutgiltigt godkänts utan väntas få grönt ljus i mars av hela parlamentet, men vanligtvis blir besluten i linje med det ansvarande utskottets beslut.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan