Förslag på nytt regelverk kan ge mer effektiv solel

SOLENERGI Kostnadskalkylen för solelsanläggningar kan förbättras avsevärt om nya regler för interna elnät klubbas igenom i riksdagen. Det menar Johan Öhnell på Solkompaniet, som sett flera exempel på hur anläggningar suboptimeras för att passa det nuvarande regelverket.

Förslag på nytt regelverk kan ge mer effektiv solel
Kvarteret Taklampan i Hammarby i Stockholm optimerades för solceller från början. Takvinklarna på husen är utformade för att maximera antalet soltimmar. Byggherre: Einar Mattson Foto: Solkompaniet

Enligt dagens regelverk är det inte tillåtet med interna elnät mellan flerbostadshus på samma fastighet. Det leder enligt Johan Öhnell, ordförande på solelbolaget Solkompaniet, ofta till både dyrare och mindre solelsproduktion för flera fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

Johan Öhnell
Foto: Solkompaniet

– Flerbostadshus på en fastighet byggs ofta runt innergårdar, med tak åt olika väderstreck och är inte optimerade efter att ta emot så mycket solel som möjligt. Ett tydligt exempel är en bostadsrättsförening med åtta byggnader där man skulle kunna göra tre större anläggningar. Men istället installerar solceller på varje fastighet på grund av regelverket, säger han.

Kalkylen förbättras med 25 procent

Att bygga åtta mindre anläggningar istället för tre större medför även extra kostnader för taksäkerhet, lyft, inkopplingar och service. Enligt Solkompaniet förbättras kalkylen med 25 procent om man istället bygger på de tre byggnader som har de soligaste taken.

För att kunna öka den egna användningen av solel och undvika att mata ut överskottsel på nätet finns idag aktörer som anlägger interna likströmsnät mellan sina fastigheter. Exempelvis har Eksta Bostad i Fjärås utanför Kungsbacka byggt ett likströmsnät mellan fyra nya flerbostadshus.

– Det är utmärkt att det finns pionjärer som Eksta Bostad som går före men det behöver även finnas en klar och tydlig standard så att detta kan skalas upp, säger Johan Öhnell, som även är ansvarig för nätverket Solelkommissionen.

Förändrat regelverk

I den statliga utredningen Moderna tillståndsprocesser för elnät, som precis varit ute på remiss, föreslås förändringar som skulle underlätta för överföring av lokalproducerad el utan krav på koncessionsplikt.

Johan Öhnell ser ingen skillnad på att flerbostadshus får ha interna elnät mot att skolor och sjukhus redan har det idag. Han menar att det är viktigt led i omställningen att det även skapas bättre förutsättningar för lagring av el.

– En viktig del är ju att vi kunder kan styra vår efterfrågan, för att klara effekttoppar och använda elnätet på ett bättre sätt. Det kommer göra det ännu mer intressant för fler att arbeta med lokal lagring och bygga upp större batterilager, säger han.
– Ett förändrat regelverk skulle också påverka hur taken utformas vid nybyggnation av flerbostadshus. Om taken från början utformas för solceller kan man enkelt fördubbla solelproduktionen jämfört med konventionella tak.

Det nya förslaget föreslås börja gälla från januari år 2022 men behöver först klubbas av riksdagen tillsammans med övriga förslag i utredningen.

– Vi har kommit en bit på vägen, det finns en oberoende utredning som nu föreslagit en regelförändring. Det enda problemet med interna elnät är att det tar bort hyresgästers möjlighet att välja elbolag, vilket är ett EU-krav. Därför krävs det att politikerna bestämmer sig och eftersom en stor majoritet av svenska folket vill ha mer solel, hoppas jag på ett snabbt politiskt beslut som öppnar för mer solel, säger Johan Öhnell.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan