Heimstaden Bostad satsar fem miljarder på att minska utsläppen

Energi Heimstaden Bostad höjer klimatambitionerna.
Bostadsfastighetsbolaget ska investera fem miljarder kronor i åtgärder som minskar utsläppen av växthusgas.

Heimstaden Bostad satsar fem miljarder på att minska utsläppen
Foto: Heimstaden

Bostadsfastighetsbolaget Heimstaden Bostad, som äger 116 000 lägenheter i Danmark och Sverige, tog fram sina nya klimatmål efter ett grundlig intern utredning om vilka effekter höjda ambitioner får operativt och ekonomiskt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Här är bolagets nya mål:

  • Minska växthusgasutsläppen med minst 46 procent till 2030 direkt från egen verksamhet eller kontrollerade källor (scope 1 och 2).
  • Minska mängden köpt energi med i genomsnitt 2 procent årligen fram till 2025.
  • Krav på att leverantörer, som täcker 70 procent scope 3-utsläpp, alltså indirekta utsläpp i bolagets värdekedja, ska sätta vetenskapsbaserade mål 2025.
Patrik Hall, VD på Heimstaden. Foto: Heimstaden

Heimstaden vill vara ett föredöme

Heimstaden Bostad framhåller att bolaget vill vara en del i arbetet att minska effekterna av klimatförändringarna. Bolaget hoppas även inspirera andra till insatser för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, i linje med Parisavtalets ambitioner.

”Vi anser att det är upp till oss alla att förändra hur vi agerar för att kollektivt bekämpa klimatförändringarna. Som en av de största bostadsfastighetsägarna i Europa tar vi vårt samhällsansvar på allvar, och med våra nya ambitiösa och vetenskapsbaserade klimatmål hoppas vi vara ett föredöme för andra. På lång sikt kommer de nya målen också att påverka våra finansiella och operativa resultat positivt”, säger Patrik Hall, vd på Heimstaden AB i ett pressmeddelande.

Fakta

Vetenskapsbaserade klimatmål

Heimstaden Bostad anslöt sig i januari 2021 till Science Based Targets initiative (SBTi).

Science Based Targets initiative (SBTi) är ett samarbete mellan CDP, FN Global Compact, World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF) som förespråkar och definierar bästa praxis i att sätta vetenskapsbaserade mål.

SBTi erbjuder resurser och vägleder företag i val av klimatmål och gör oberoende utvärderingar. Därefter godkänner SBTi företagsmålen i enlighet med initiativets strikta kriterier.

De nya klimatmålen och färdplanen kommer att skickas till SBTi för validering, uppger Heimstaden Bostad.

Klimatåtgärderna kräver miljardinvesteringar

Heimstaden Bostad ska för att minska klimatavtrycket byta ut bränsle, installera solceller, köpa in ursprungsmärkt förnybar el och energieffektivisera fastigheterna. Bolaget uppskattar den totala investeringen till fem miljarder kronor baserat på nuvarande fastighetsportfölj.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan