Linköpingsprojekt ska knäcka koden för hälsosamma mötesplatser

Social hållbarhet Linköpings kommunala bostadsbolag ska ta fram vetenskapligt grundade metoder för hur vi skapar mötesplatser som stärker gemenskapen och bryter ofrivillig ensamhet.
– Det är den koden vi försöker knäcka, säger projektledare Anders Carlsson.

Linköpingsprojekt ska knäcka koden för hälsosamma mötesplatser
Ebbepark i Linköping fungerar som en testbädd.

Linköpings stadsutvecklingsprojekt i nya området Ebbepark fungerar som en testbädd där organisationer kan testa idéer och innovationer i verkligheten. Projektet ABC för meningsfulla möten, som får 5 miljoner kronor i stöd av Vinnova under fyra år, ska ta fram en modell för hur fysiska mötesplatser bäst kan bidra till att öka social interaktion och bryta ofrivillig ensamhet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?
Anders Carlsson Foto: Ogun Turkay

Fakta

Här är några av de andra projekten som fått stöd av Vinnova ur potten Social hållbarhet i den fysiska miljön:
  • Tyréns: Sociala värden hela vägen – ett gemensamt ramverk för social hållbarhet i plan- och byggprocessen (2996 137 kr)
  • Rise: Metod för att integrera sociala värden i beslut om lokalisering av skolor (2 455 997 kr)
  • Gothenburg Research Institutet: Bostdsinnovationer underifrån: Att skapa bygg- och bogemenskaper för och med ekonomiskt svaga grupper (3 840 447 kr)
  • Huddinge kommun: Flemmingsberg: inkluderande och sammanhållen stadsmiljö (5 000 000 kr)
  • Svenska Bostäder: Räkna med hållbarhet ska ta fram en modell för hur social hållbarhet kan värderas i kronor och ören (1087 423 kr)
Här hittar du mer information om alla som fått stöd av Vinnova för projekt inom social hållbarhet i denna utlysning.

Hitta nycklar för att främja hälsa

Psykisk ohälsa är ett växande problem i samhället och ensamhet ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, stroke och demens. Linköpingsprojektet vill hitta nycklarna för hur vi hur vi bygger en stadsmiljö som i stället främjar hälsan och underlättar möten med nya människor.

Vad som egentligen skapar meningsfulla möten och mötesplatser är ett eftersatt forskningsområde, enligt projektgruppen.

– Det är den koden vi ska försöka knäcka, säger projektledare Anders Carlsson i ett uttalande. Insatser för att skapa mötesplatser stannar ofta vid den fysiska gestaltningen. Det vi ska göra är att också titta på betydelsen av involvering av användarna redan från start och vad som sedan måste till för att aktivera mötesplatsen så att den används på ett sätt som verkligen bidrar till social interaktion.

Social hållbarhet byggt på ABC-metoden

Forskare från både Uppsala universitet som är experter på interaktionsdesign för lekfull interaktion och publika miljöer deltar. Projektet kommer också bland annat att använda sig av den evidensbaserade ABC-metoden för psykisk hälsa, där ABC står för Act, Belong, Commit – att göra något aktivt, göra något tillsammans och att göra något meningsfullt. Forskare från psykologiska institutionen vid Linnéuniversitetet kommer att undersöka hur friskfaktorernas ABC kan byggas in i det fysiska rummet.

– Vilka mötesplatserna blir återstår att se, säger Anders Carlsson. Det kan handla om konstinstallationer där medborgarna blir medskapare, cirkulära marknader där en förutsättning för resursdelning genom återbruk är att människor möts, hybridlekplatser, öppna verkstäder, gerillaodling, nätverk, storytelling och föränderliga upplevelser. Projektets främsta syfte är kanske inte så mycket mötesplatserna i sig, som att ta fram modeller, processer och arbetssätt som kan spridas till andra stadsdelar och andra målgrupper.

Engagerade i projektet är även den ideella föreningen Gyllene skräpet, som jobbar med att förmedla kunskap om hållbar utveckling genom upplevelser och pedagogiska verktyg.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan