Machoindex 2022: Fler byggchefer uppfattar machokultur på arbetsplatsen 

Social hållbarhet Allt fler chefer inom samhällsbyggnad uppfattar att det finns machokultur på jobbet. Det visar Byggchefernas machoindex för 2022. Störst är problemet med diskriminerande skämt om exempelvis kvinnor, etnicitet eller sexuell läggning. 

Machoindex 2022: Fler byggchefer uppfattar machokultur på arbetsplatsen 
Allt fler byggchefer tycker att det finns machokultur på jobbet. Foto: Adobe Stock

Årets machoindex visar att 50 procent av cheferna i samhällsbyggnad uppfattar att det finns machokultur på jobbet. Det är fyra procentenheter mer än föregående mätning från år 2020. Om det är machokulturen eller medvetenheten som ökat, är enligt rapporten, svårt att svara på.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Flest kvinnor och yngre män uppfattar machokultur

Det är flest kvinnor och yngre män som uppfattar att det finns en machokultur. Det enskilt största problemet som bidrar till en machokultur är, likt den tidigare mätningen, diskriminerande skämt. Främst handlar det om skämt som till exempel rör kvinnor, etnicitet eller sexuell läggning.

Fakta

Det här kan du som chef göra

  • Bestäm spelreglerna tillsammans. Vad är ok och hur vill vi ha det? Vilken chefsroll du än har kan du samla dina medarbetare och prata igenom vilka beteenden som är ok och vilka som inte är det.
  • Vill du ha ett verktyg till din hjälp, här hittar du en enkel samtalsövning:
  • Vill du börja på ett lättsamt och lekfullt sätt, be dina medarbetare ta machotempen på er arbetsmiljö med Machometern: https://machometer.nu
  • Stärk den tysta majoriteten. Så att fler vågar resa sig upp och säga ifrån när någon beter sig illa eller säger något kränkande. Om du som chef vågar, vågar många andra också resa sig upp. Kom ihåg att de flesta är på din sida.
  • Vill du ha tips på hur du säger ifrån, se tio sätt här:
Lär er skämta så att alla kan skratta. Roliga skämt är skämt som inte kränker och som alla kan skratta hjärtligt åt. När någon drar ett diskriminerande skämt låt bli att skratta själv och säg ifrån. Driv projekt lokalt. Det räcker inte att ni har er värdegrund och policyer som fastställts långt ifrån dem de berör. Som chef kan du använda sådant som verktyg men du behöver göra dem relevanta för just de situationer och de beteenden som gäller dina medarbetare. Källa: Byggcheferna

Äldre chefer mer blinda för machokultur

85 procent av chefer under 40 år svarar att skämt om ”hur kvinnor är” förekommer i någon utsträckning – att jämföra med 77 procent för samtliga svarande. Ju äldre cheferna är desto högre andel anser att denna typ av skämt aldrig förekommer.

“Visar väldigt tydligt var förändring måste ske”

Även kvinnorna svarar annorlunda jämfört med totalen. Bland dem uppger 84 procent att det förekommer och hela 20 procent att dessa skämt förekommer ganska ofta eller mycket ofta.

– Diskriminerande skämt är ett stort och allvarligt problem, som vi måste motverka. Det handlar om att inkludera fler människor totalt i branschen. Fördelen är att det visar väldigt tydligt var förändring måste ske, säger Jeanet Corvinius, ordförande i Byggcheferna och regionchef på Wästbygg.

“Machoindex ökar medvetenheten om problemet”

Det är andra gången som Byggcheferna tar fram ett machoindex. Som grund för indexet har en webbaserad enkätundersökning genomförts där 1800 chefer deltagit, varav 234 är kvinnor. Frågorna är indelade enligt fyra områden: Visa inte svaghet, styrka och uthållighet, jobbet kommer i första hand och diskriminerande skämt.

Varför är det viktigt att göra mätningar av machokultur?

– Vi tycker att det är viktigt med ett machoindex för att vi får upp diskussionen i branschen och bland våra chefer vilket ökar medvetenheten om problemet. Lyfter vi inte problemet med machokulturen kommer vi aldrig att komma ifrån det, säger Jeanet Corvinius.

Vad tycker du att chefer bör ta med sig in i arbetet med machokulturen?

– Man behöver förstå som företag och chef att man inte kan lägga upp en massa policys utan det handlar om att låta varje enskild medarbetare få vara med. Gör man inte det så blir det lätt bara ett till papper. Vi måste göra någonting och det är allas ansvar, säger hon.

Vad hoppas du att det här indexet ska leda till?

– Fördelen med det här är att vi kan säga att vi faktiskt ser det här, snarare än att folk ska behöva räcka upp handen och ge exempel. Då blir det lätt personligt och en väldigt tuff fråga där man kanske inte får så bra samtal. Det här handlar inte heller om att få ett perfekt resultat, utan det handlar om att få i gång samtalet på ett enkelt sätt.

Här kan du ta del av rapporten: Mer eller mindre macho? (2022)

Hämtar fler artiklar
Till startsidan