Nu skannas 35 000 träd i Malmö: ”Analyseras med AI”

TRÄD Under de kommande veckorna kommer en särskilt utrustad bil att vara synlig i Malmö. Bilens ändamål är att genomföra laserskanning av samtliga träd längs stadens gator.
– Det kommer att spara oss mycket tid och pengar att ha all information tillgänglig, säger Maria Vallerborn, landskapsingenjör på Malmö Stad.

Nu skannas 35 000 träd i Malmö: ”Analyseras med AI”
Lasern kan hämta information på 400 meters avstånd och fångar på så sätt in alla sidor av trädets krona och stam.

Det är fastighets- och gatukontorets ansvar att hantera drift och underhåll av Malmös offentliga platser, inklusive gator, parker och grönområden. Bland dessa områden, kända som allmän platsmark, återfinns omkring 82 000 träd.  

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Som första stad i Norden gör Malmö stad nu en 3D-skanning av samtliga gatuträd. Genom att skanna alla träd längs med Malmös gator kan kommunen få detaljerad och omfattande information om träden, dessutom på extremt kort tid jämfört med en manuell inventering.

– Det känns spännande att kunna använda modern teknik för att, förhoppningsvis, bli ännu bättre på att ta hand om Malmöbornas träd, säger Maria Vallerborn, landskapsingenjör på fastighets- och gatukontorets park- och gatumiljöenhet, till Miljö & Utveckling.

Efter skanningen genomgår den insamlade datan en analysprocess med hjälp av en AI-driven tjänst som bearbetar och genererar information om varje individuellt träd. Denna information inkluderar trädets art, placering, dimensioner, bladyteindex samt olika värden – både ekonomiska och ekosystemrelaterade. När analysen är avslutad, framstår en unik 3D-modell för varje träd och en omfattande mängd användbar information om samtliga träd längs Malmös gator.

Att skanna samtliga 35 000 gatuträd förväntas ta cirka tre veckor. Laserskanningen är beroende av väderförhållandena och kan enbart utföras under uppehållsväder; om det regnar kommer arbetet att förlängas. Efter skanningen tar AI-bearbetningen av data ytterligare 2–3 månader.

Resultatet av trädinventeringen förväntas ha betydande konsekvenser för det dagliga hanterandet av Malmös träd. Det kommer att spela en nyckelroll i bedömningen av trädens hälsa och livskraft samt möjliggöra planering av nödvändiga åtgärder.

– Med hjälp av den nya informationen blir det exempelvis enklare att planera beskärning av träd vars grenar hänger för lågt och för långt ut i körbanan, och att tidigt identifiera var det behövs återplantering av träd, säger Maria Vallerborn.

Vidare säger Maria Vallerborn att resultatet också kommer att kunna användas i det strategiska arbetet med Malmös trädbestånd.

– Det kommer att spara oss mycket tid och pengar att ha all information tillgänglig. För att ta ett exempel: ekonomisk värdering är idag en tjänst som vi måste beställa varje gång träd behöver fällas på grund av byggnation eller när någon utan lov fällt ett träd som tillhör staden. Här får vi värdet direkt, avslutar hon.

Tekniken

Så fungerar det

Bilens tak är utrustat med en laserskanner och en 360-kamera. Laserskannern genererar 3,8 miljoner laserpunkter per sekund, medan kameran tar bilder med 75 megapixels upplösning. Skannern kan samla information på upp till 400 meters avstånd och erfogar på så sätt samtliga sidor av trädets krona och stam – även om bilen passerar på ena sidan av trädet. Bilen kan arbeta i hastigheter upp till 50 km/h och dagligen skannas omkring 80 kilometer väg som är omgiven av träd.

All insamlad data överförs till säkra molnservrar. Därefter övertar artificiell intelligens (AI) uppgiften att identifiera träden, med en kapacitet på upp till 50 000 träd per dag. Först och främst genomförs en sekretessåtgärd där personuppgifter rensas från bilderna. Ansikten och registreringsskyltar suddas. Datorn kan snabbt och effektivt identifiera stammen, kronan och bladen på alla skannade träd, även på platser där träden står mycket nära varandra. Dessutom kan den bestämma trädsort och art. Slutligen granskas och säkras datan av ett team av arborister.

Malmö stad investerar mellan 600 000 och 700 000 kronor för skanningen av stadens gatuträd, vilket motsvarar en kostnad på ungefär 17-20 kronor per träd.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan