Nytt projekt för att öka biobaserat byggande

BYGGMATERIAL Inte bara trä, utan också hampa, vass och halm, har potential att bidra till ett klimatneutralt byggande.
Det anser nystartade innovationsklustret Biobas30 som vill sprida och kommersialisera biobaserade lösningar inom bygg- och anläggningssektorn.

Nytt projekt för att öka biobaserat byggande
Biobas30:s syfte är att skapa, sprida och kommersialisera biobaserade lösningar inom bygg- och anläggningssektorn.Foto: Adobe Stock

Lokal Färdplan Malmö 2030, LMF30, startar Biobas30. Det är ett treårigt tvärsektoriellt kluster som finansieras av Energimyndigheten.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Med Biobas30 vill LMF30 skapa ett öppet nationellt innovationskluster som ska påskynda introduktionen av biobaserade lösningar till marknaden.

Ska sprida kunskap

Susanne Rudenstam.

– Biobas30 har ett tydligt fokus på kunskapsspridning genom samverkan, och är därför angeläget i den uppskalningsfas som biobaserat byggande står inför. Biobas30 har en gedigen grund i den beprövade LFM30-metodiken, och jag ser verkligen fram emot att starta den tvärsektoriella kunskapsuppbyggnaden, säger Susanne Rudenstam, kanslichef på Träbyggnadskansliet.

Fakta

Om Biobas30 och Bio+

  • BioBas30 ett av tre kluster inom ramen för Bio+, ett forsknings- och innovationsprogram som finansieras av Energimyndigheten.
  • Bio+ syftar till att utveckla biobaserade lösningar och värdekedjor samt öka kunskapen och kompetensen om hur dessa bör samspela med varandra och med övriga energisystem.

Biobas30:s fyra mål:

  • Skapandet av ett nationellt nätverk.
  • Kunskapsdelning via nätverket.
  • Uppskalning och kommersialisering av biobaserade lösningar och innovationer.
  • Synergieffekter, inom biobaserat och mellan olika materialval.

Kan bidra till klimatneutralt byggande

LMF30 menar att Biobas30 har potential att bidra till klimatneutralt byggande. Samverkande innovationsprocesser, mellan bygg- och anläggningssektorns utmaningar och bioekonomins möjligheter, höjer kompetensnivån, skapar nya aktörskonstellationer, resurseffektiva lösningar och hållbara värdekedjor.

Urban Blomster.

– För att nå den fulla potentialen i biobaserade produkters produktivitet och hållbarhet måste aktörer över hela värdekedjan förstå sin roll i processen – från första pennstrecket till förvaltandet av en fastighet, säger Urban Blomster, marknadsdirektör på Södra Skogsägarna.

Synergieffekter mellan olika materialval

Biobas30 syftar till att underlätta för innovation- och kommersialiseringsprocesser inom biobaserat bygg – från råvara, material till produktion, drift och energi.

Men också i synergi med andra byggmaterial.

Hampa, vass och halm

Paulien Strandberg-de Bruijn.

– Min förhoppning är att vi kommer att bygga mer med biobaserade byggnadsmaterial. Inte bara trä, utan även andra biobaserade byggnadsmaterial såsom hampa, vass, halm, och biobaserade isoleringsmaterial. För detta behövs mer kunskap och en vilja att ta steget mot biobaserat, säger Paulien Strandberg-de Bruijn, forskare på avdelningen för Byggnadsmaterial på Lunds Tekniska Högskola.

Slutdatum för Biobas30 är 31 december 2024.
Här kan du läsa mera.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan