Därför prisas Urbios naturbaserade leklandskap

Ekosystemtjänster Naturvårdsverkets innovationstävling om de bästa naturbaserade lösningarna för utemiljöer är avgjord. Båda vinnarna sätter barnens lek i fokus.

Därför prisas Urbios naturbaserade leklandskap
Illustration: Wei Yun Lin/Urbio

Naturvårdsverket anser att det är en brist att många utemiljöer utformas utan tanke på naturbaserade lösningar som främjar ekosystemtjänster och biologisk mångfald. En ökande trend är också användning av fossila material till exempel konstgräs och i fallskydd.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Experter granskade bidragen

  Fakta

  Tips på grönare tänk för utemiljöer

  Här är några av tävlingskriterierna som bidragen skulle uppfyllas:
  • Naturbaserade lösningar premieras över utveckling av nya material
  • Nya material ska vara helt biobaserade och fria från fossilt innehåll i de fall nya material anses nödvändiga.
  • Lösningen skulle gynna biologisk mångfald och främja kulturella och reglerande ekosystemtjänster.
  • Lösningen skulle väga in sociala mervärden, såsom pedagogik, tillgänglighet, god hälsa och säkerhet.
  • Bidragen skulle också bland annat ta hänsyn till slittålighet och ekonomisk gångbarhet och skalbarhet.
  Källa: IVL Svenska Miljöinstitutet

  Höstens innovationstävling, som arrangerades av IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av Naturvårdsverket, ville få fram nya hållbara lösningar och idéer om hur våra lekparker, parker och andra utemiljöer kan utformas. De efterlyste multifunktion med orden: ”Kan rondellen bli en biologisk hotspot för insekter, parken ha skyfallsdammar och lekplatsen pedagogiska fjärilsängar?

  Två expertgrupper granskade de 17 tävlingsbidragen. De gjorde en bedömning utifrån bland annat innovationshöjd, nytta för miljö och människor, driftkostnader och andra ekonomiska aspekter.

  Fakta

  Lekotoper – Urbio och Örebro kommun

  Juryns motivering till priset:
  En snyggt paketerad och visualiserad lösning med chans att skapa attraktiva naturmiljöer och lekytor. Innovationen möter ett behov av multifunktionella miljöer i samhället. Lekotoper kombinerar ekosystemtjänster med sociala värden och sätter barnen i fokus och har stor potential att få oss att tänka nytt.”

  Urbios lekbiotop vann

  I den första tävlingskategorin för lösningar som är nära en marknadslansering vann landskapsarkitektkontoret Urbio i samarbete med Örebro kommun för sin lösning ”lekotoper”. Urbio beskriver en lekotop, som en plats där lek och landskap är sammanflätade. De utgår från naturbaserade lösningar i första hand, och inte utrustning, och använder sig av landskapselement för att skapa rum och rekvisita till leken. Det gör att det skapas ytor i stadsmiljön som både bidrar med lekvärden och ekosystemtjänster, uppger de.

  Vad händer med Urbios lösning nu?

  – Nu får vi chans att presentera en vidareutveckling av projektet till Vinnova och Formas och en möjlighet att söka nya medel. Vi tänkte i denna ansökan lägga fokus på anläggning och drift, och medel för att bygga fler testbäddar för lekotoper, förklarar Emma Simonsson, landskapsarkitekt på Urbio, som tillsammans med kollegan Elise Eriksson och Mimmi Beckman på Örebro kommun tog fram tävlingsbidraget.

  Urbio om utmaningen med lekbiotoper

  Den största utmaningen med att få till en lekotop är säkerhetstänket, enligt Emma Simonsson, landskapsarkitekt på Urbio.

  – Det finns ett invant system hur man gör lekmiljöer, det ska vara enkelt att välja redskap i en katalog och det är mycket fokus på säkerheten. Det finns en rädsla för att någon ska skada sig, samtidigt skapar den rädslan ofta jättefattiga lekmiljöer, säger Emma Simonsson till tidningen Arkitekten.

  Fakta

  Nyfiken på naturen – Flora och Fauna Sverige AB och Årsta gård

  Juryns motivering till priset:
  Nyfiken på naturens pedagogiska trädgårdar för barn med särskilda behov är en väl genomtänkt och värdeskapande lösning med stor potential för målgruppen som oftast annars är förbisedd. Lösningen är dessutom skalbar och genom att vara tillgänglig från början blir den lätt att sprida till andra särskolor och lärmiljöer. Lösningen visar på en god förmåga att kombinera forskning med erfarenhet och resulterar i en utemiljö som gynnar ett brett spektrum av ekosystemtjänster.”

  Barnen i fokus även här

  I den andra tävlingskategorin för lösningar som är i ett tidigare stadie av utveckling vann trädgårdsföretaget Flora och Fauna. Företaget har i samarbete med stiftelsen och särskolan Årsta Gård tagit fram idéen ”Nyfiken på naturen”, pedagogiska trädgårdar för barn med särskilda behov.

  – Otroligt roligt att vår idé vann innovationstävlingen! Det visar verkligen att det som fungerar för barn med särskilda behov också fungerar för alla barn. Nu hoppas jag att fler vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss, för alla barns rätt till en stimulerande grönskande utemiljö, säger Valdemar Pietsch, grundare av Flora och Fauna Sverige, i ett uttalande.

  Fakta

  Tips! Lär dig mer om hållbara utemiljöer med mervärden

  Här är programpunkterna för innovationsseminariet om mervärden för grönytor som går att se i efterhand:Innovation och det hållbara samhället
  • Panelsamtal med Björn Risinger, generaldirektör Naturvårdsverket, Darja Isaksson, generaldirektör Vinnova och Ingrid Petersson, generaldirektör Formas.
  Naturbaserade lösningar – nyttan och forskningen:
  • Vad är naturbaserade lösningar och vilken roll kan de spela för människa, klimat och miljö i vårt samhälle? Naturvårdsverkets experter Anki Weibull och Timo Persson berättar om nyttor och tjänster som gröna miljöer förser oss med i samhällsplaneringen.
  • Forskning visar att stadsutveckling med integrerade gröna miljöer skapar en mängd olika värden. Tankesmedjan Movium vid SLU berättar mer om detta, de senaste forskningsrönen och spanar kring framtidens utemiljö. Harald Klein, SLU Tankesmedjan Movium
  Goda exempel från verkligheten
  • Hur implementerar man naturbaserade lösningar i verkligheten och hur går man egentligen till väga för att beställa?
  Final i innovationstävlingen
  • Vinnarna, landskapsarkitektkontoret Urbio respektive trädgårdsföretaget Flora och Fauna AB, i innovationstävlingen presenterar och pitchar sina lösningar med efterföljande frågestund.
  Källa: IVL Svenska Miljöinstitutet

  Urbio presenterade sin lösning

  Lovisa Bengtsson, projektledare IVL Svenska Miljöinstitutet.

  Den 17 december fick tävlingsvinnarna möjlighet att presentera sina idéer på ett inspirationswebbinarium, som spelades in och går att se i efterhand. Båda vinnaren kommer också föra samtal med Formas och Vinnova för diskussion om fortsatt stöd, uppger IVL:s projektledare Lovisa Bengtsson.

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan