Återbrukets 7 utmaningar – och lösningar

Återbruk Offentliga fastigheter vill öka återbruket.
För att det ska ske professionellt och på en industriell nivå måste sju utmaningar hanteras, men det finns lösningar.

Återbrukets 7 utmaningar – och lösningar
Offentliga fastigheter släpper snart en rapport om återbruk. Bild: Adobe Stock

– Många offentliga fastighetsägare vill arbeta mer cirkulärt och vi ser att en viktig del av det är en högre grad av återbruk. Det är intressant ur resurshushållningssynpunkt och även kostnadssynpunkt, säger Saija Thacker, SKR.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Fakta

Offentliga fastigheter

Offentliga fastigheter är ett samarbete mellan kommuner, regioner och tre statliga fastighetsförvaltare. (Fortifikationsverket, Statens fastighetsverk och Specialfastigheter.) Offentliga fastigheter ska fungera som forum för erfarenhetsutbyte samt driva utvecklingen av gemensamma frågor inom fastighetsförvaltningsområdet. Läs mer om Offentliga Fastigheter här.

Inom samarbetet Offentliga fastigheter, där SKR ingår, pågår just nu ett projekt som handlar om återbruk.

Man ska ta fram en metodikbeskrivning för offentliga fastighetsägare så att de på ett kostnadseffektivt sätt ska kunna återbruka material och produkter i nybyggnads-, ombyggnads- och rivningsprojekt samt i förvaltning.

Konsulter i projektet är Bengt Dahlgren och Kompanjonengruppen.

Återbruk behöver inte alltid vara svårt

Rapporten släpps i slutet av sommaren. Delar av arbetet, bland annat resultatet av enkätundersökningar, presenterades nyligen på ett webbinarium.

– Jag tror man måste ha en viss praktiskt fokusering och pragmatisk hållning för att återbruket ska fungera, men det behöver inte vara så överarbetat och svårt i alla lägen. Det går inte att göra allt på en gång, men det finns alltid något att göra, säger Per Håkansson, Kompanjonengruppen.

Krypa, gå, spring, är också något som han understyrker.

– Det viktigaste är att börja, så går det lättare nästa gång.

De sju utmaningarna

Kompanjonengruppen har identifierat sju utmaningar, som måste lösas på någon nivå, för att att återbruket inom offentliga fastigheter ska komma igång i större skala och blir professionellt och på en industriell nivå.

Utmaning 1: Kunskap och erfarenhet

– Har man inte det är det svårt och läskigt med återbruk. Det är en väldigt viktig punkt för att komma vidare. Men det finns mycket hjälp därute: personer, nätverk och databaser. Man behöver inte uppfinna hjulet själv, säger Per Håkansson.

Lösningar:

– Ta hjälp utifrån, undvik att uppfinna hjulet igen.

– Förankra det professionella återbruket som ett arbetssätt internt.

– Identifiera hinder och svagheter inom den egna organisationen.

– Utbilda ledningsgruppen (eller motsvarande).

– Lyft fram återbruksarbete som redan görs som inspirerande exempel. Många jobbar redan med det och ofta hittar man bra exempel i den löpande förvaltningen.

– Tänk större än den egna organisationen eller projektet.

-Krypa, gå spring.

Utmaning 2: Planera och budgetera

– Testa inte ett eller två pilotprojekt och sedan avsluta arbetet.Det är som att testa att spela golf och gå ut på en 18 hålsbana och spela 2 hål och sen går jag hem och funderar på om golf verkligen är min grej. Alla projekt är olika och det hänger ofta på detaljerna.

Lösningar:

– Bestämt och tydliggör syftet med återbruksarbetet.

– Bestäm om du är återbrukskund, återbruksleverantör eller både och.

– Skapa en återbruksorganisation eller struktur. Utse en återbruksansvarig.

– Planera och budgetera projektportföljen löpande.

– Budgetera till en början på produktnivå och inte projektnivå.

-Välj entreprenad- och upphandlingsform som fungerar.

Utmaning 3: Inventering och tillgängliggörande

– Personligen tycker jag att inventering ska bli en folkrörelse, men det är jag kanske ensam om.

Lösningar:

– Ta hjälp utifrån.

– Inventera tidigt i projekten och lägg ut på digitala plattformar, för interna enbart eller för andra att höra av sig om de vill köpa.

– Inventera löpande.

– Behåll så mycket som möjligt inom projektet eller den egna organisationen.

– Se till att återbruksinventeringen är komplett, det skapar en maximal återbrukspotential.

Utmaning 4: Demontering

– Vem gör det? Lämna det inte åt slumpen! Planerar man det så brukar det bli ganska bra. Det finns företag som är specialister på demontering, de är inte många, men det finns.

Lösningar:

-Planering är a och o.

-Kravställ demontering i upphandlingar.

-Identifiera motstridiga incitament.

– Tydliggör vad som ska demonteras och när

– Ta hjälp av återbrukskonsult eller demonteringsspecialist om erfarenhet saknas.

– Demonteringsguider finns tillgängliga. (CCBuild, etc)

– Skapa affärsmässiga förutsättningar för lokala aktörer.

Utmaning 5: Mellanlagring

– Det kommer nästan alltid upp som ett problem till återbruk. Men vi som håller på med det här tycker inte att det inte är ett jätteproblem, förutsatt att man har planerat och budgeterat för det. Det går nästan alltid att lösa och gör man det i ett tidigt skede är det sällan att problem.

Lösningar:

-Budgetera och planera i tidigt skede

-Se till att lokalen är anpassad

– Undvik för många omlastningar

-Upplåt lokaler och hyror internt för mellanlagring

– Skapa affärsmässiga förutsättningar för potentiella aktörer.

– Använd digitala hållbarhetsverktyg och plattformar

– Ta hjälp av specialister om det behövs.

Utmaning 6: Frakt och logistik

– Inte oväntat måste produkterna flyttas från en plats till en annan. Här är det inte bristen på fraktspeditörer i sig som är utmaningen här, utan utmaningen är hur man kan rationalisera det, eftersom vi pratar om återbruk i stor skala här. Eftersom sakerna är oemballerade kan det vara värt att kravställa återbruksfraktioner, som inredda containrar. På så sätt kan man flytta stora mängder snabbt och smidigt. Idag finns det fraktföretag som är väldigt duktiga på återvinning, men jag tror att det kommer allt fler som är inriktade på återbruk, säger Per Håkansson.

Lösningar:

-Planera och budgetera redan från början

– Använd digitala hållbarhetsverktyg och plattformar

– Ta hjälp av återbrukskonsult eller demonteringsspecialist om erfarenhet saknas.

– Kravställ återbruksfraktioner.

– Då varan saknar fabriksemballering, agera därefter.

Utmaning 7: Återtillverkning

– Tänk er ett ni har 50-60 dörrar i så dåligt skick att de passar att sättas någon annan stans inom projektet eller verksamheten. Ni skickar dörrarna till ett bolag som tillverkar, eller återtillverkar, dörrar. Det bolaget uppgraderar sedan dörren och kan sälja den igen. Det innebär att ni kan få avsättning för dörrar som inte passar att sättas någon annan stans. Återtillverkning tror jag är a och o i det här sammanhanget. Idag görs det i större skala när det kommer till armaturer.

Lösningar:

-Prioritera återtillverkade produkter i samband med upphandlingar.

– Kravställ för att driva omställningen i branschen.

– Ta hjälp.

Rapporten kommer att publiceras på Offentliga Fastigheters hemsida.

Här kan du se ett webbinarium om Offentliga fastigheters projekt Återbruk.


Hämtar fler artiklar
Till startsidan