Återbruksprojekten krävde nya roller för att lyckas

Återbruk För att NREP skulle komma igång med de första återbruksprojekten krävdes nytt arbetssätt och nya roller.
Gustaf Lilliehöök, partner på NREP, berättar om lärdomarna.

Återbruksprojekten krävde nya roller för att lyckas
Gustaf Lilliehöök, NREP, vid radhusprojektet Upcycle Studios i Köpenhamn. Foto: Anna Sjöström

Upcycle Studios och Resource Rows är två av NREP:s projekt med stor andel återbrukat material.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

– Det svåra är att få många inblandade parter att våga tänka i nya banor och att samarbeta på nya sätt för att kunna genomföra nya lösningar, säger Gustaf Lilliehöök, partner på NREP, och som leder bolagets strategiska arbete för socialt och miljömässigt hållbar utveckling av stadsmiljöer och fastigheter.

Var tvungen att hitta nya sätt att arbeta – och nya roller

För att kunna ta de första stegen insåg NREP att de var tvungna att göra det sida vid sida med andra. Det krävdes nya sätt att samarbeta.

– Det kräver att olika parter i värdekedjan tar på sig nya roller och samarbetar på andra sätt än de är vana vid. Och då fungerar inte branschens praxis med strikta kontrakt, vi måste istället arbeta tillsammans på ett sätt som kan lösa problem och osäkerheter tillsammans.

Så fördelades rollerna

Arkitekten för projekten, Lendager Group, tog på sig rollen som materialproducent.

Investeraren NREP gick i sin tur in som delägare i Lendager Group. Och entreprenören klev utanför sina normala samarbetskontrakt och tog också ett ägande i projektet.

Svårigheten: material först, design sen

Efter de första projekten har det dock blivit mycket lättare.

NREP och Lendager har tagit med sig lösningar och lärdomar från Upcycle Studios, Resource Rows och andra tidiga projekt till andra utvecklingar framförallt i Danmark, men även i andra länder.

– För nästan alla hållbarhetsinitiativ så krävs det att hållbarhetsambitionen kommer med från absoluta början, sedan är det för sent. Med återbrukat material är detta ännu mer sant, inte minst för att själva designen ofta tvingas utgå från de material som finns att tillgå istället för tvärtom, säger Gustaf Lilliehöök.

I Resource Rows används återbrukade tegelsektioner i fasaden. De kommer bland annat från gamla bryggeriområdet Carlsberg Byen i Köpenhamn.

”Alla måste vara hängivna att få det att fungera”

Han betonar vikten av att återbruk kräver en koalition av villiga parter:

– Alla intressenter, inklusive kommunen, måste vara hängivna till att få det att fungera trots att vi kommer stöta på hinder. Och denna koalition av samarbetsvilliga partners måste försöka identifiera och lösa så många av hindren som möjligt innan projektet börjar.

”Stor skala för att få effektivitet och ekonomi”

Ytterligare en framgångsfaktor är tillgång till material kontinuerligt och i stor skala:

– Det är viktigt att säkra kontinuerlig tillgång till material, och att våga återbruk i tillräckligt stor skala. Ska man göra något nytt så kan det kännas tryggt att göra det i liten skala, men med återbruk så krävs skala för att få effektivitet och ekonomi, säger Gustaf Lilliehöök.

Svårigheterna med att skala upp

När NREP utvärderar återbrukslösningar så är skalbarhet en av de främsta faktorerna.

– Tyvärr ser vi att det kommer ta tid innan vi har på plats de komponenter som krävs för att återbruk ska skala upp på bredare front. Det gäller till exempel bristen på materialbank och bristen på stöttande regelverk.

Målet för NREP – koldioxidneutral portfölj till 2028

NREP har satt målet att ha en koldioxidneutral fastighetsportfölj utan klimatkompensation år 2028.

Fönstren i Upcycle Studios kommer från bland annat skolor.

Återbruk är en del av verktygen som NREP arbetar med, men det är inte en pelare som företaget förlitar sig på för att nå sina 2028 koldioxidmål.

– Långsiktigt så är det viktigt att vi fortsätter driva återbruksagendan framåt, inte minst för klimatagendan där vi behöver mer återbruk för att kunna komma hela vägen. Men på kort sikt så kommer återbruk fortsätta vara svårare och mindre skalbart än många andra hållbarhetsinitativ, så pass att det inte är en av de huvudlösningar som vi förlitar oss på för att kunna nå vårt mål om koldioxidneutralitet utan externa offsets redan 2028.

Kommande innovationsprojekt

Ett delmål på vägen mot en koldioxidneutral fastighetsportfölj är färdigställandet av tre innovationsprojekt, som NREP kallar earth shots. Det ska ske till år 2025 och projekten ska vara 100 procent koldioxidneutrala utan klimatkompensation, både sett till inbäddad koldioxid samt i driften. Det handlar om ett bostadsprojekt, ett logistikprojekt och en kontorsrenovering.

– Samtidigt som vi behöver arbeta med att metodiskt tillämpa existerande beprövade lösningar i hela vår portfölj, så behöver vi nya bättre lösningar för att kunna ta oss hela vägen till koldioxidneutralitet.

”Rätt lösningar på rätt plats”

NREP investerar exempelvis direkt i nya företag som för fram nya teknologier för mer hållbart byggande.
– Samtidigt så försöker vi använda nya skalbara teknologier i spjutspetsprojekt i syfte att sedan kunna tillämpa dessa på bred front. Det är viktigt att tillämpa rätt lösningar på rätt plats. Vi har inte alla svaren idag, men utifrån de lösningar som redan är på väg och den lavinartade ökningen av investeringar i nya gröna teknologier så är vi övertygade om att vi att kan nå våra mål om att bli helt koldioxidneutrala, säger Gustaf Lilliehöök.

 

 

 

 

 

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan