Åtgärder för ökat återbruk presenterades för riksdagen

Återbruk Byggutmaningen Återbruk har lämnat över sina förslag på åtgärder för ökat återbruk till riksdagen.
Där finns bland annat ett förslag om standardiseringar och kvalitetskrav på återbrukade produkter.

Åtgärder för ökat återbruk presenterades för riksdagen
Återbrukat byggmaterial. Foto: Johanneberg Science Park

Fakta

Byggutmaningen Återbruk

 • Byggutmaningar är ett sätt för byggsektorn att under en specifik period gemensamt kraftsamla och lära sig utveckla sina metoder och arbetssätt för att uppnå en mer hållbar byggsektor inom olika tema.  Byggutmaningen Återbruk genomfördes under 2020-2021.
 • De deltagande bolagen var Bengt Dahlgren, Bostadsbolaget, Castellum, HSB Göta, Riksbyggen, Skanska, Sven Johansson Bygg, Vasakronan, Veidekke, Västfastigheter och Älvstranden Utveckling.
 • Byggutmaningarna arrangeras av Johanneberg Science Park genom uppdraget som samordnare inom Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om i samarbete med Byggföretagens implementering av Färdplanen för en Klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor.

Byggutmaningen Återbruk  arrangeras av Byggföretagen i väst och Johanneberg Science Park. 11 stora företag i Västsverige deltog.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Företagen valde en av tre olika utmaningar – inventera, målsätt eller bygg in –för att förbättra sitt återbruksarbete.

Det arbetet har nu resulterat i en rad insikter om vad som behövs på nationell nivå för att öka återbruket i byggsektorn.

Presenterade förslagen för riksdagen

Peter Selberg.

– Vi såg att dagens system inte är riggat för återbruk och att det finns flera hinder, framför allt för att kunna skala upp återbruket, säger Peter Selberg, samordnare inom Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om, vid Johanneberg Science Park.

Förra veckan presenterade Byggutmaningen Återbruk åtgärderna för Sveriges riksdag.

Flexiblare lagar och regler för ett ökat återbruk

Deras förslag är (se även faktarutan):

 • Inför en standardmärkning för kvalitetskrav på återbrukat byggmaterial.
  ”Ett hinder för återbrukade produkter och material idag är svårigheten att verifiera dess kvalitet, vilket försvårar storskalig användning vid till exempel nyproduktion. Det märks bland annat i garantifrågor för fastighetsägare.”
 • Anpassa nuvarande styrande lagar och regler till återbruk.
  ”Större flexibilitet i till exempel Plan- och bygglagen (PBL 2010:900), Boverkets byggregler (2011:6) och bygglovshandläggningar behövs för att öka förekomsten av återbrukade produkter och material.”
 • Tillskriv återbrukade produkter ett större ekonomiskt värde för att skapa en konkurrenskraftig marknad.
  ”Återbrukade produkter behöver tillskrivas ett större ekonomiskt värde som ökar incitamenten för användning och efterfrågan, och bör jämställas med den återbrukade produktens klimatnytta. En större marknad för återbrukade produkter och tjänster skulle också ge fler lokala arbetstillfällen i den kommun och marknad man verkar i.”

Representanter för fem partier deltog

Det var under ett frukostmöte i riksdagen där Emma Hult, (Mp) och Magnus Ek (C) var värdar som Byggutmaningen la fram sina synpunkter.

De övriga politikerna som deltog var Jakob Olofsgård (L), David Josefsson (M), och Janine Alm Ericson (MP).

”Synliggjorde dagsläget”

– Jag tycker att det var ett bra och givande möte och ett bra steg mot en fortsatt dialog. Syftet var ju att visa politiken att branschen är ivrig att återbruka mera och står och stampar för att kunna skala upp klimatsmarta lösningar, men vi måste få hjälp att få till de här storskaliga systemen av politikerna om vi ska lyckas med omställningen! Det här seminariet synliggjorde dagsläget och visade dem vad vi behöver lösa framåt, tillsammans, säger Peter Selberg.

Deltog gjorde Byggföretagen i väst och Johanneberg Science Park tillsammans med Västra Götalandsregionen, Bengt Dahlgren, Castellum och Skanska.

Fakta

Åtgärder för ökat återbruk

 • Anpassa nuvarande styrande lagar och regler till återbruk. Exempel: Ge Boverket i uppdrag att tidigarelägga gränsvärden i klimatdeklarationer för byggnader samt inkludera även installationer, för att öka efterfrågan. Exempel: Tillåt flexibilitet för mindre variationer i exempelvis fönsterpartier och dörrar i PBL för att kunna möta den aktuella tillgången på återbrukade produkter.
 • Tillskriv återbrukade produkter ett större ekonomiskt värde. Exempel: Se över lagstiftningar som påverkar återbrukade produktens värde, som till exempel rivning av fullt fungerande byggnader, liksom se över lagstiftningen kring avskrivningar, moms med mera, så att återbruk i högre grad möjliggörs. Exempel: Främja långsiktigt hållbara material och produkter så att arbetstid läggs på att laga/rekonditionera material och produkter i stället för att slänga.
 • Inför standardiseringar och kvalitetskrav på återbrukade produkter och material. Exempel: Inför garantitid för återbrukat material för att ta bort risken från entreprenören. Utred i stället möjligheten för den offentliga sektorn att stå som garant. Det skulle bidra till trygghet i hela värdekedjan vid användning av återbrukade produkter. Exempel: Ta fram en standardmärkning för kvalitetskrav/prestandakrav på återbrukat byggmaterial. Exempel: Tillsätt en utredning för att se över hur återbruk kan främjas av kvalitetssäkringsmärkningar, exempelvis CE-märkning av sammansatta produkter.

 

Här kan du läsa mer om Byggutmaningen Återbruk.

Läs mer om förslagen på åtgärder här.

 

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan