40 aktörer i Göteborg går samman och enas om återbruk

Återbruk Återbruk ska öka markant vid både ny- och ombyggnation i Göteborg.
Det skriver 40 av stadens privata och offentliga fastighetsägare under på.
Tillsammans vill aktörerna skap­a en fungerande marknad för återbrukat material.

40 aktörer i Göteborg går samman och enas om återbruk
Göteborg tar storkliv mot återbruk när 40 aktörer enas om att öka återbruket. Foto: Adobe Stock

Göteborgs Stad och närmare 40 offentliga och privata fastighetsägare tecknar  en avsiktsförklaring om återbruk och cirkulärt byggande.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Den ska lägga grund för att i snabb takt och stor skala etablera en utvecklad marknad för återbruk i Göteborg.

För kommunala fastighetsägare ska återbruk och andra cirkulära lösningar bli förstahandsvalet vid ny- och ombyggnation.

”Kommer att ha stor effekt”

– Jag är oerhört glad att vi har kunnat samla så pass många fastighetsägare kring det här handslaget. Göteborg går före och visar att vi vill leda utvecklingen inom återbruk i Sverige. Tillsammans äger och förvaltar Göteborgs Stad och övriga undertecknare en väsentlig del av den byggda miljön i Göteborg, så det här handslaget kommer att ha stor effekt.

Det säger Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg, som koordinerar och driver det gemensamma arbetet genom Gothenburg Climate Partnership.

Skapar en marknad för återbruk

– För att få till en lokal återbruksmarknad måste vi jobba smart tillsammans, och planera för återbruk. Vi vill engagera ännu fler fastighetsägare att ansluta sig och skapa förutsättningar för marknaden att utveckla bärkraftiga affärer inom cirkulärt byggande, säger Christina Heikel, näringspolitiskt ansvarig hos Fastighetsägarna GFR.

Flera löften som ska uppfyllas till 2024

Avsiktsförklaringen rymmer flera löften som ska vara genomförda 2024. Bland annat kring att dela erfarenheter och goda exempel, utveckla kompetens, ställa krav och sätta egna mål för återbruk.

Siktet är inställt på att etablera en väl utvecklad återbruksmarknad till 2025. Det innebär fler mellanlager för återbruksmaterial, nya aktörer och långt fler produkter och tjänster för cirkulär byggnation än vad som finns idag.

Strävar mot nära noll i klimatavtryck

– Göteborg strävar mot ett klimatavtryck nära noll 2030 och att fortsätta minska CO2-utsläppen från stadens bygg- och anläggningsprojekt är viktigt. Att tillsammans med branschen utveckla kunskapen om cirkulärt byggande visar stadens ambition att gå före och bidra till klimatomställningen, säger Hampus Magnusson, ordförande i byggnadsnämnden och ledamot i kommunstyrelsen (m), Göteborgs Stad.

Därför vill Riksbyggen vara med

Riksbyggen är en av aktörerna som skrivit under.

– Ökat återbruk och andra cirkulära lösningar är ett viktigt verktyg för ett mer hållbart samhälle och minskat klimatavtryck. Planetens resurser är ändliga och varje år använder vi naturtillgångar som vi egentligen inte har. Initiativet för ett ökat återbruk är ett steg på vägen mot att använda våra resurser på ett mer hållbart sätt, säger Malin Thorin, hållbarhetsspecialist på Riksbyggen i Göteborg.

Fakta

Aktörerna som är med

Parter som undertecknar avsiktsförklaring Cirkulärt byggande Göteborg. Göteborgs Stad: Business Region Göteborg, Förvaltnings AB Framtiden, Bostads AB Poseidon, Bostadsbolaget, Egnahemsbolaget, Familjebostäder i Göteborg AB, Framtiden Byggutveckling AB, Gårdstensbostäder AB, Göteborgs Hamn AB, Göteborgslokaler, Förvaltnings AB, Higab AB, Idrotts- och föreningsförvaltningen, Liseberg AB, Lokalförvaltningen, Park- & naturförvaltningen, Göteborgs Stads Parkering AB, Trafikkontoret, och Älvstranden Utveckling AB. Privata och övriga offentliga fastighetsägare: Akademiska Hus, Castellum, Chalmersfastigheter, Fastighetsägarna Göteborg, Hemsö Fastighets AB, HSB Göteborg, Jernhusen, NCC Property Development, Next Step Group, Peab Bostad AB, Platzer Fastigheter, Riksbyggen, Serneke Sverige AB, Skandia Fastigheter Göteborg, Skanska Fastigheter Göteborg, Stena Fastigheter Göteborg AB, Vasakronan, Volvo Car Corporation, Västfastigheter och Wallenstam AB.

 

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan