Här kartläggs vattenledningar med AI

VATTEN Sju procent av dricksvattennätet i Göteborg löper en hög risk för ledningsbrott. Det visar en ny analys utförd med hjälp av artificiell intelligens.

Här kartläggs vattenledningar med AI
Schakt för dricksvattenledning. Foto: Lo Birgersson.

Göteborg har en unik kartläggning av dricksvattennätet genomförts, vilken är den första i sitt slag i Sverige. Denna kartläggning, som använt sig av ett artificiellt neuronnät, består av algoritmer designade för att efterlikna lärandeprocessen i en biologisk hjärna.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Göteborgs dricksvattennät sträcker sig över 180 mil och är uppdelat i 14 700 olika avstängningsområden. I sju procent av dessa avstängningsområden är risken och konsekvenserna av eventuella rörbrott som störst

– Nu vet vi vilka delar av dricksvattennätet som är viktigast att åtgärda. Om en vattenläcka drabbar spårvagnstrafiken eller ett sjukhus är konsekvenserna stora, säger Roger Andersson, enhetschef för ledningsnät vattendrift på Kretslopp och vatten, i en kommentar.

Information om materialen som används i delarna av dricksvattennätet, deras ålder, bredd och längd har kombinerats med data om tidigare rörbrott. Genom denna samkörning har varje avstängningsområde tilldelats en risknivå.

– Nu ska vi analysera vad som ska hända med de 1 000 avstängningsområden som har högst risktal. Under 2024 kommer vi att identifiera vilket förebyggande underhåll som vi ska genomföra på olika platser under de kommande åren. Det kan också handla om att inrätta särskilda projekt för att genomföra en viss åtgärd på många platser, säger Roger Andersson.

Arbetsprocessen för att genomföra analysen sträckte sig över ett år, och nu är all information om ledningsdelarna samlad i Kretslopp och vattens datasystem. Varje gång ett nytt rörbrott inträffar läggs ytterligare data in i AI-modellen för att förbättra dess förmåga att bedöma vilka delar av ledningsnätet som behöver prioriteras för underhåll.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan