Boverket får i uppdrag att motverka kriminalitet inom byggsektorn

Social hållbarhet Regeringen ger Boverket i uppdrag att utreda och vidta åtgärder för att motverka och förebygga arbetslivskriminalitet samt fel, brister och skador inom byggsektorn.

Boverket får i uppdrag att motverka kriminalitet inom byggsektorn
Regeringens uppdrag till Boverket är ett led i den nationella strategin mot arbetslivskriminalitet. Foto: Adobe Stock

Inom ramen för uppdraget ska Boverket bland annat utveckla kunskap och stöd som främjar en förbättrad projektkultur. Det handlar om exempelvis bättre motståndskraft mot arbetslivskriminalitet, ökad jämställdhet och ökat ansvarstagande i byggprojekt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Myndigheten ska också stödja en bättre tillämpning av kontrollsystemet enligt plan- och bygglagen (2010:900) i kommuner.

Johan Danielsson. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Regeringen vill ”växla upp”

– Kampen mot arbetslivskriminalitet måste växlas upp. Som ett led i den nationella strategin mot arbetslivskriminalitet ger vi därför Boverket i uppdrag att motverka arbetslivskriminalitet inom byggsektorn, säger bostadsminister Johan Danielsson.

Boverket ska vid utförandet av uppdraget föra en dialog med relevanta branschaktörer och kommuner om hur en sund byggsektor fri från arbetslivskriminalitet kan uppnås.

Boverket ska redovisa uppdraget senast den 20 december 2022.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan