Förslag: Låt kommunerna paxa p-platser för delningsfordon

MOBILITETSTJÄNSTER Bilpoolsutredningen har nu överlämnat sitt betänkande till regeringen. Enligt IVL Svenska Miljöinstitutet är en viktig del av den att kommuner ska kunna reservera parkeringsplatser på gatumark för delningsfordon.

Förslag: Låt kommunerna paxa p-platser för delningsfordon
Foto: Adobe Stock

Bilpoolsutredningen som lämnades över till regeringen den 29 april har haft i uppdrag att lämna förslag om hur bilpoolstjänster med bil-, motor-cykel- och mopedpoolstjänster kan främjas.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Enligt regeringen skulle utredningen i första hand undersöka förutsättningarna för en reducerad mervärdesskattesats (moms) på sådana tjänster. En åtgärd som enligt utredningens slutsatser inte möjlig på grund av EU-rätten.

Däremot föreslås att kommunerna ska ges möjlighet att genom lokala trafikföreskrifter reservera parkeringsplatser för delningsfordon
på allmän platsmark. Förslaget genomförs genom ändringar i trafikförordningen (1998:1276).

– Tillgången på attraktiva parkeringsplatser är kanske den viktigaste åtgärden från samhällets sida för att kunna öka attraktivitet och introduktionen av bilpoolstjänster. Städer som Göteborg har tidigare prövat detta men tvingats att plocka bort platserna eftersom lagstöd saknats och åtgärden överklagats. Det säger Anders Roth, mobilitetsansvarig på IVL Svenska Miljöinstitutet, när han kommenterar bilpoolsutredningen i ett skriftligt utlåtande.

Ändringarna i trafikförordningen föreslås träda i kraft 1 januari 2021.

Läs utredningen här

Hämtar fler artiklar
Till startsidan