Lista: 10 projekt som ska göra svenskarna mer energieffektiva

Energi 10 svenska projekt får dela på 60 miljoner för att utveckla smarta lösningar som leder till minskad och effektiviserad energianvändning. Här är hela listan.

Lista: 10 projekt som ska göra svenskarna mer energieffektiva

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Lista

10 svenska projekt som ska sänka energianvändningen

Design för energi- och resurseffektiva delade boendeformer
Här arbetar KTH tillsammans med Lunds Universitet och Akademiska hus för att hitta nya boendeformer som är sociala, hållbara, prisvärda och mer energi- och resurssnåla. Ett spår som undersöks är möjligheten med delade boendeformer som anses ha stor potential.

Nordic innovative living – design av människa & energismarta hus och boende
Luleå tekniska universitet samarbetar med Brainbow labs och Innovative Living Sweden för att hitta designlösningar som minskar energiförbrukningen. I projektet hoppas man kunna ta fram moderna, attraktiva och smarta hem med all tänkbar komfort, utan att påverka miljön eller plånboken på ett negativt sätt.

Nog!? En utforskning av tillräcklig och rättvis energianvändning
Forskningsinstitutet Rise samarbetar här med Chalmers tekniska högskola för att studera begreppet ”tillräcklighet” och hur energianvändning kan begränsas så att den tar hänsyn till behov, social rättvisa och planetens gränser. Projektet tittar närmare på vad som är ”tillräcklig” och ”rättvis” energianvändning i hushåll och verksamheter.

Känn på energin! Taktilt lärande om vardaglig energianvändning
KTH tar fram ett pedagogiskt utställningsmaterial som låter människor ökar sin kunskap kring vardagliga energifrågor genom att rent fysiskt få känna på energin. I utställningsmaterialet ska deltagarna få uppleva storheter som energi, effekt och koldioxidavtryck.

Värdering av energieffektivitet vid husköp
I det här projektet studerar Anthesis säljares förmåga att förutspå och effekten av beteendedesign. Anthesis menar att det finns en stor potential för energieffektivisering i svenska småhus och att det därför är viktigt att ta reda på hur småhusägare och potentiella småhusköpare värderar ett hus energieffektivitet.

Interaktionen mellan energieffektiva åtgärder i byggnader och boendes beteenden
Umeå universitet genomför här i samarbete med Lunds tekniska högskola en En experimentell laborativ studie av interaktionen mellan energieffektiva åtgärder i byggnader och boendes beteenden. Syftet är att förbättra kunskapen om interaktionen mellan människa och energieffektiviserade åtgärder i byggnader.

Uthyrningsmodeller – studie av nya affärsmodeller inom textil- och klädindustrin
Chalmers tekniska högskola, Högskolan i Borås och forskningsinstitutet Rise utforskar här möjligheter och barriärer för nya affärsmodeller som kan öka resurseffektiviteten i textil- och klädindustrin. Fokus i undersökningen ligger på olika uthyrningsmodeller.

Standardalternativ som potentiellt verktyg för att främja energieffektivt beteende
I en labbstudie stuterar forskare från insitutionen för arkitektur och byggd miljö vid Lunds tekniska högskola hur människors preferenser och beteende kan orsaka ett gap mellan förväntad och uppmätt energianvändning i flerbostadshus. Fokus i projektet ligger på hur olika standardalternativ i husen kan främja energieffektiva beteenden.

H+Forest: Samproducerad kunskap kring den hållbara framtiden
Lunds universitet undersöker här med finansiering från Volvo Cars och Akademiska hus hur man bättre kan förstå människros faktiska beteende i den byggda miljön. Projektet sker tillsammans med studenter, forskare och designers.

Hylite, Hydrogen Light Systems
I projektet Hylite, Hydrogen Light Systems, ser forskningsinstitutet Rise över möjligheten att lagra, transportera och regenerera kraft från vätgas med lokalt ursprung. Projektet drivs i samarbete med bland andra Familjebostäder i Göteborg och Nordic Hydrogen Solutions och FOJAB Arkitekter.

Stiftelsen Svensk Industridesign, Svid, finansierar nu 10 svenska projekt som ska utveckla nya smarta lösningar som minskar och effektiviserar vår energianvändning. Programmet har en total budget på 60 miljoner kronor och projekten ska slutleverera sina lösningar i slutet av 2024.

– För att skapa långsiktiga lösningar så är det väldigt viktigt att utgå från användarna vid all form av utveckling av produkter eller tjänster. Om man använder sig av en designprocess så säkerställer man det, säger projektledaren Mona Wärdell i en kommentar.

Energimyndigheten, som gått in med pengar i projektet, är förväntansfulla på att få se projektets lösningar.

– Tidigare projekt i programmet har gett bra resultat, därför är det extra roligt att kunna presentera tio ytterligare projekt som fått stöd genom Design för energieffektiv vardag, säger Christoffer Tjärnberg, handläggare på Energimyndigheten, i en kommentar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan