IVL: Många överskattar återbrukets negativa klimateffekter

Återbruk IVL Svenska Miljöinstitutet har hjälpt Stockholms stad att utreda möjligheterna till ett cirkulärt mellanlager för byggvaror och lämnar nu två råd. Nämligen att sluta fokusera på vilka material som är klimatsmartast att återbruka och att inte överskatta utsläppen från återbrukets transporter.

IVL: Många överskattar återbrukets negativa klimateffekter
Johanna Andersson, expert på cirkulärt byggande vid IVL.

Hur långt kan en återbrukad byggprodukt fraktas innan transportens klimatutsläpp äter upp återbrukets klimatbesparing. Den frågan har IVL Svenska Miljöinstitutet nu besvarat i en ny rapport. Studien visar till exempel att ett återbrukat träfönster minskar klimatutsläppen – även om det transporteras så långt som till Kapstaden i Sydafrika.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

– Vi har så många gånger fått höra att återbruk av byggmaterial inte lönar sig. Många hävdar till exempel att återbrukade produkter ”bara körs runt” och att ”transporterna ändå kommer att äta upp klimatvinsterna i slutändan”. Men många tror att transporterna klimatpåverkan är mycket större än vad de egentligen är. I den här rapporten försöker vi förtydliga att processerna runt återbruk, till exempel transporter, mellanlagring och rekonditionering, har väldigt liten inverkan på den slutgiltiga klimatpåverkan från återbruket, säger Johanna Andersson, projektledare och expert på cirkulärt byggande vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

Sluta fokusera på enskilda material

En annan vanlig fråga kring återbrukade byggprodukter som  Johanna Andersson får är vilket material som ger störst klimateffekt vid återbruk. Också den frågan besvaras i studien.

– Svaret på den frågan är att det beror på förutsättningarna och vad som finns tillgängligt. Många fastnar i betong bara för att betong har så stor klimatpåverkan. Vi ser snarast att det är olämpligt att peka ut specifika material. Vi har däremot kommit fram till att det krävs material som har stora flöden och material som inte är för komplexa för att det ska bli rimligt att återbruka dem.

IVL:s studie är beställd av Stockholms Stad som just nu utreder om och hur ett cirkulärt mellanlager för offentliga aktörer i staden skulle kunna se ut. Som en del av Stockholms Stads utredning har IVL undersökt klimateffekten av återbruk av byggprodukter och möbler och tagit fram ett underlag för att väga klimataspekten mot saker som utrymme, ekonomi och efterfrågan. I rapporten har IVL också benat ut två sätt att klimatberäkna återbruk och när de olika metoderna är lämpliga att använda. Rapporten från IVL heter Klimateffekter av återbrukade byggprodukter och möbler: Metoder för värdering av klimateffekter samt produkter vid mellanlagring och försäljning.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan