Mer trä på taken – viktig pusselbit för hållbart samhällsbyggande

Cirkulär ekonomi Att bygga vidare på befintliga byggnader istället för att riva och bygga nytt är ett smart sätt att spara resurser och minska fastigheters långsiktiga klimatpåverkan. Nu summeras slutsatserna i projektet Timber on Top som studerat tekniska lösnningar och möjliga affärsmodeller för påbyggnader i trä på fastighetstak.

Mer trä på taken – viktig pusselbit för hållbart samhällsbyggande
Jessica Becker, Trästad Sverige.

Intresset för att att bygga vidare på befintlig bebyggelse ökar kraftigt hos både kommuner och byggherrar. Intresset är också stort utanför Sverige. I en summerande slutrapport lyfter Vinnova-projektet Timber on Top nu fram 15 goda exempel på projekt med träpåbyggnader på befintliga fastigheter. Enligt rapporten kan träpåbyggnader vara en viktig pusselbit i transformationen mot hållbara samhällen då dessa förlänger befintliga byggnaders livsläng och därmed minskar fastigheternas totala klimatpåverkan.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Underlättar förtätning och sparar grönområden

  Rapporten beskriver bland annat hur påbyggnationer i trä på befintliga fastigheter kan underlätta förtätning i attraktiva lägen utan att konkurrera ut grönområden, vilket är ett efterfrågat önskemål i många många kommuner. Rapporten slår också fast att påbyggnader av befintliga fastigheter kan bli en viktig del av moderniseringen av miljonprogrammet.

  – Slutsatserna är högaktuella nu när vi ska övergå till en helt cirkulär ekonomi. Att återanvända den byggda miljön och inte bygga så mycket nytt är den enda vägen framåt om vi ska nå uppsatta hållbarhetsmål. Det finns en enorm potential i det här på många sätt. Både för det industriella träbyggandet men också samhällsekonomiskt och för fastighetsekonomin, säger Jessica Becker, verksamhetsledare Trästad Sverige som medverkat i projektet.

  I rapporten tas också möjligheten till innovativa ytor upp. Bland annat beskrivs möjligheterna att skapa friytor för lek och utevistelse på tak. Rapporten tar också upp hur påbyggnationer kan driva på blandade upplåtelseformer och hur det kan skapas flyttkedjor och hur kvarboende kan påverkas. Konkret kan blandade upplåtelseformer till exempel handla om att äldre erbjuds kvarboende i ett område som de redan är bekanta med. Nya flyttkedjor kan exempelvis handla om att par i övre medelåldern väljer att sälja sina villor i förorten för att flytta in till staden och bo i påbyggda radhus på fastighetstak.

  Det pratas bara om påbyggnader i trä i rapporten, varför?

  – Det går så klart att göra påbyggnader också med stålkonstruktioner och andra material. Men det som är fördelaktigt med trä i just det här sammanhanget är att trä är ett väldigt lätt material som inte har samma påverkan på den underliggande byggnaden. Det gör att man inte behöver förstärka upp på samma sätt. Ser man också på det industriella träbyggandet med prefabricerade moduler så förkortar det byggtiden väldigt mycket. Slutligen är trä ett demonterbart material vilket är en viktig aspekt av den cirkulära ekonomin.

  Syftet med projektet Timber on Top har varit att främja nya tekniska lösningar, affärsmodeller, processtöd och ökad samverkan. Totalt har projektet haft ett 50-tal medverkande aktörer.

  Vilka är de största hindren som stoppar utvecklingen av påbyggnader idag?

  – Detaljplanerna kan ibland innebära hinder. Det är inte helt okomplicerat att till exempel addera två våningar till en fastighet om det finns en detaljplan som begränsar byggnadshöjder eller liknande. Att ändra en detaljplan är väldigt svårt. Här skulle det vara väldigt fördelaktigt om det fanns någon form av snabbspår eller regellättnader. Frågan är viktig då vi behöver bygga mer utan att bygga nytt.

  Projektet lever vidare

  I samband med att slutrapporten släpps står det också klart att projektet Timber on Top kommer att leva vidare inom föreningen Trästad Sverige. Bland annat lanseras inom kort en digital utbildningsplattform som ska vägleda byggsektorns aktörer och ge råd kring vad man behöver tänka på i samband med påbyggnadsprojekt i trä.

  – En av slutsatserna i projektet var just att det är oerhört viktigt med en kunskapsöverföring. Att det finns möjlighet att ta del av goda exempel och genomförda projekt. Syftet med den här plattformen är att man ska kunna dela med sig erfarenheter och slutsatser i genomförda projekt, säger Jessica Becker.

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan