Så vill kommunen främja cirkulärt byggande

CIRKULARITET Delar av Norrland står inför en extraordinär samhällsutveckling med kraftig tillväxt. För att tillväxten ska genomföras på ett hållbart sätt samlar nu en norrlandskommun aktörer från bygg- och fastighetsbranschen i ett nätverk för cirkulärt byggande.

Så vill kommunen främja cirkulärt byggande

En tredjedel av Sveriges avfall kommer från bygg- och rivningssektorn. Men mycket av det som slängs kan fortsätta användas. För att motverka detta, och göra återbruk till en naturlig del av byggprocessen, har Skellefteå kommun och IVL Svenska miljöinstitutet nu skapat ett samverkansprojekt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Projektet syftar till att skapa en digital marknadsplats för återbruk av byggprodukter. Förhoppningen är att marknadsplatsen ska lösa utmaningar kring återbruk, inklusive mellanlagring, kvalitetssäkring av material och återbruk av massor. Det kommer också att undersökas hur upphandlingsformat och markanvisningar kan användas för att öka mängden återbruk inom sektorn.

– Det långsiktiga målet är att återbruk blir en naturlig del i byggprocesser och att cirkulära affärsmodeller blir standard för byggsektorn i norra Sverige. Genom att få till ett bra samarbete, med perspektiv från både näringslivet och forskningen hoppas jag att vi ska kunna inspirera världen till mer återbruk, säger Karin Degerfeldt, hållbarhetsstrateg på Skellefteå kommun, i en kommentar.

Sebastian Röstberg, projektledare på IVL:s kontor i Skellefteå, menar att Norra Sverige befinner sig i en unik utveckling där etableringarna av nya industrier och satsningar på den gröna omställningen ger stora effekter på hela samhället. Exempelvis medför tillverkningen av fossilfritt stål och batteriproduktion att nya bostäder behöver byggas med snabb hastighet för att möta behoven.

– Vi vill öka mängden återbruk inom byggsektorn och skapa hållbara förutsättningar för den extraordinära samhällsutveckling som regionen är mitt uppe i. Målgruppen är hela värdekedjan inom bygg och fastighet – det vill säga alltifrån entreprenörer och materialleverantörer till fastighetsägare och arkitekter, säger Sebastian Röstberg, i en kommentar.

Vidare säger Sebastian att byggverksamheten idag är den sektor i Sverige som genererar mest avfall om man räknar bort gruvavfallet, att mycket av materialet går att återbruka. Han säger att minskade avfallsmängder och cirkulära arbetssätt är centralt för att minska samhällets klimatpåverkan och resursförbrukning.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan