Strandskyddet luckras upp – ska bli lättare att bygga strandnära

Lagändring Regeringen vill stöpa om strandskyddet rejält. Det ska bli betydligt enklare att bygga i många strandnära lägen.

Strandskyddet luckras upp – ska bli lättare att bygga strandnära
Strandnära villor i Åkerbergas utkanter med privata båtbryggor –förändrat strandskydd risk eller möjlighet?

Till slut kom beskedet att striden om strandskyddet hade landat i en kompromiss. Framför allt handlar regeringens förslag om lättnader, men det finns också områden där strandskyddet ska skärpas och tillsynen öka.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Striden om strandskyddet

Mer vikt ska läggas vid att tillgången på sjöar och stränder varierar i landet och mer hänsyn tas till befolkningstäthet och exploateringstryck vid kuster och skärgård. Det lokala inflytandet ska dessutom öka.

Centerpartiet hade krävt en uppluckring av strandskyddet. Många små kommuner vill kunna locka nya invånare med strandnära tomter.

Miljöpartiet hade däremot krävt en skärpning och får viss utdelning, enligt förslaget.

Strandskyddet kan skärpas vid kusten

I områden med högt exploateringstryck till exempel vid kusten ska strandskyddet stärkas och förtydligas. Det behövs också en bättre tillsyn, enligt regeringen. Viktigt är att fortsatt värna obrutna strandlinjer, allemansrätten och miljön i områden som redan är starkt exploaterat, enligt regeringen.

– Vi får möjlighet att utveckla små byar som behöver växa men också att skydda naturen där den är under hårt tryck eller där vi har långt obrutna strandlinjer, säger Märta Stenevi, regeringens bostadsminister men även språkrör för Miljöpartiet, till DN.se.

Så ska utvecklingszoner pekas ut

Strandskyddet gäller i en zon på 100 meter, i vissa fall upp till 300 meter från strandlinjen. Förslaget från regeringen innebär att kommunerna får större möjligheter att bebygga strandnära områden, både med bostadshus och småskalig verksamhet. I utpekade ”strandnära utvecklingsområden” i små tätorter och vissa landsbygdsområden ska det bli lättare att få dispens från strandskyddet. Det handlar om områden där det råder ”god tillgång till obebyggt strandskyddat område” och samtidigt är lågt bebyggelsetryck samt ”där området inte är av särskild betydelse för något av strandskyddets syften”.

Småsjöar ska inte skyddas längre

Regeringen vill dessutom upphäva strandskyddet vid småsjöar – mindre en en hektar – och vattendrag som är smalare än två meter. Trots detta ska det fortfarande vara fri passage för allmänheten till stränderna och djur- och växtliv ska värnas.

– Vi beklagar att det generella skyddet vid mindre sjöar och vattendrag tas bort. Samtidigt välkomnar vi att det ska stärkas i områden med högt exploateringstryck, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen, till DN.se.

Fakta

Så funkar det

En lagrådsremiss är ett utkast till lag som regeringen lämnar till Lagrådet, som granskar att förslaget inte strider mot någon lag. Regeringen bearbetar därefter förslaget och lämnar det sedan som en proposition till riksdagen.

Förändringen kan ske redan nästa år

Strandskyddet föreslås i lagrådsremissen också slopas vid insjöar och vattendrag som är anlagda. Det gäller också våtmarker som har restaurerats i syfte att minska näringsbelastningen på den lokala vattenmilljön, områden med åtgärder för klimatanpassning eller där det skapas bättre livsmiljöer för djur och växter.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan