Turbinatorn hjälper städer med vattenövervakning

Klimatanpassning Turbinatorn. Det är namnet på en ny uppfinning som hjälper städer att övervaka och hantera vattenrelaterade klimatförändringar. Bakom uppfinningen står forskare vid Svenska Miljöinstitutet, IVL, som hoppas att den ska komma till bred användning.

Turbinatorn hjälper städer med vattenövervakning
Foto: Adobe Stock.

Uppfinningen, som alltså fått namnet Turbinatorn, kan användas inom vattenområdet för att få tidiga varningar om föroreningar och andra händelser, så som läckage och översvämningar i städernas rörledningsnät för avlopps – och dagvatten.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Fredrik Hallgren, digitaliseringsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet och en av dem som har utvecklat tekniken, säger att uppfinningen är ett ”exempel på en lösning som sparar både tid och pengar samtidigt som den ger förutsättningar att arbeta mer hållbart”.

– Med hjälp av Turbinatorn kan vi få tidiga varningar om det finns föroreningar i systemen, igensättningar eller stopp i ledningarna, om reningen inte fungerar som den ska, eller och om det finns läckor eller andra avvikelser som behöver snabba insatser, säger han i en kommentar.

Turbinatorn. Foto: IVL.

Så fungerar Turbinatorn

Rent praktiskt fungerar Turbinatorn, som är en form av sensor, genom att kombinera en kamera, en laserstråle och bildanalys för att mäta vattnets grumlighet och nivå. En fördel med uppfinningen är enligt forskarteamet att den inte behöver vara i kontakt med vatten.

Det finns fortfarande utvecklingspotential med den nya tekniken. Forskarnas mål är att utveckla en sensor till låg kostnad med minimalt underhåll som kan användas av städer, kommuner och företag. Det menar forskarna i sin tur kommer underlätta driften av ledningsnätet och leda till färre manuella inspektioner och därmed färre störningar.

”Enklare att fatta faktabaserade beslut”

– Poängen med sensorer är att de ger oss stora mängder realtidsdata. Om vi tar vara på dessa datamängder och visualiserar informationen på ett bra sätt kan vi ge ett bättre kunskapsunderlag och det blir enklare att fatta faktabaserade beslut, säger Fredrik Hallgren i en kommentar.

Nästa steg är att i större skala demonstrera tekniken och samla in data för att utveckla tjänster för städer.

– Vår vision är att tekniken ska komma till bred användning och göra samhällsnytta, och nu finns det goda möjligheter till det, avslutar Fredrik Hallgren.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan