Havreskal ska ersätta cement

Material Vid förbränning av havreskal kan man framställa ett högkvalitativt substitut till vanlig cement för användning i betongproduktion. Ett första test av denna produkt kommer att utföras vid E.ons:s värmeanläggning i Uppsala efter sensommarens havreskörd.

Havreskal ska ersätta cement
Förbränt havreskal blir till mikrosilika som kan ersätta cement vid betongproduktion. Foto: Adobe Stock.

Vid förbränning av havreskal uppstår en högkvalitativ mikrosilika som kan delvis ersätta vanlig cement och kraftigt minska koldioxidavtrycket vid betongtillverkning. Enligt beräkningar kan cementmängden halveras genom inblandning av mikrosilika, från cirka 400 kilo till 200 kilo cement per kubikmeter betong. Men förbränningsprocessen ger också andra fördelar, såsom att den producerar varmvatten som kan levereras till fjärrvärmekunderna i området.

– Vi tror att branschöverskridande samarbeten är en förutsättning för att lyckas med klimatomställningen i samhället. Detta är ett gott exempel på hur innovation kan skapa synergieffekter för flera branscher, säger Alicia Åhlfeldt, hållbarhetsstrateg Byggvesta, i en kommentar.

Bygg- och fastighetsföretaget har meddelat att de ska inleda ett samarbete med elbolaget Eon för att testa förbränning av havreskal i elbolagets värmeanläggning i Upplands-Bro, norr om Stockholm. Testerna kommer att påbörjas efter sensommarens havreskörd. Målet för parternas samarbete och tester är att om möjligt, i ett senare skede skala upp för en industrialiserad process.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan