Branschen splittrad när det kommer till hållbarhetsfrågor

Byggbranschen Samhällsbyggnadssektorns aktörer är inte överens om prioriteringar och förväntade resultat på de hållbarhetskrav som ställs.
Det visar en ny, omfattande, rapport från Svensk Byggtjänst.

Branschen splittrad när det kommer till hållbarhetsfrågor
Samhällsbyggnadssektorn är splittrad när det kommer till att möta krav på hållbar produktion. Foto: Adobe Stock

Genom en enkät kombinerat med intervjuer har Svensk Byggtjänst lyssnat på 863 representanter för samhällsbyggnadssektorn. Syftet är att kartlägga var sektorn befinner sig när det gäller att möta krav på hållbar produktion.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Svaren är sammanfattade i en rapport som tecknar en bekymmersam bild av läget.

Maria Hernroth. Foto: Svensk Byggtjänst

– Vi fick precis det vi hade önskat: ökad insikt om branschens upplevt största utmaningar och förståelse för vad som saknas. Vad som förvånade var att fokus varierade kraftigt mellan olika målgrupper, säger Maria Hernroth, hållbarhetschef på Svensk Byggtjänst, i en kommentar.

Den enda frågan som alla lyfter

Den enda hållbarhetsfråga som samtliga intressenter lyfter är klimatneutralitet. Hela 69 procent av respondenterna i enkäten tycker den frågan är allra viktigast. I dialoger och workshops betonas den av samtliga deltagare.

Däremot råder stor diskrepans mellan förväntningar på hållbarhet från de som finansierar, beställer, försäkrar och upphandlar byggprojekt samt vad de som bygger, äger och förvaltar det byggda prioriterar:

  • Endast 14 procent av respondenterna i enkäten angav etik och anti-korruption som prioriterade hållbarhetsfrågor medan finansmarknadens aktörer lyfter detta som mest kritiskt.
  • Byggentreprenörer förväntas ta ansvar för social hållbarhet i långa led av underentreprenörer men själva uppfattar de den uppgiften som nästintill oöverstiglig.

Inte samsyn kring leverantörskedjan

– Det är viktigt att fundera över att leverantörskedjan enligt vissa målgrupper utgör branschens i särklass största riskområde medan många andra inte ens nämner den eller anser ansvaret för den omöjligt att ta, säger Maria Hernroth.

Undersökningen gav också spännande bifynd som pekar på bristande förutsättningarna att nå kraven och konsekvenser:

  • Sektorn är ömsesidigt beroende av varandra men det finns en utbredd upplevelse av oförmåga till samordning.
  • Medvetenheten om branschens stora klimatpåverkan och om det akuta läget är hög. Men när det gäller konkreta verktyg för att åstadkomma faktisk förflyttning råder stor osäkerhet.
  • De små företagen riskerar att slås ut eftersom de saknar resurser att ta sig an hållbarhetskraven men om de slås ut får de stora aktörerna problem eftersom branschen inte klarar att hålla byggtakten utan de små aktörerna.

Om rapporten

Rapport baseras på en enkät samt workshops och intervjuer med totalt 863 personer. Svensk Byggtjänsts hållbarhetschef Maria Hernroth ansvarade för genomförandet, med stöd av en marknadsanalytiker och en hållbarhetskommunikatör.

Här kan du läsa hela rapporten.





Hämtar fler artiklar
Till startsidan