Dagvattendamm med flera funktioner

Vatten EU-krav ökar behovet av rening av förorenat vatten och översvämningsskydd med hjälp av dagvattendammar i stadsplaneringen. Med den nya dagvattendammen på Exercisfältet i Uppsala har skaparna valt att vid sidan om krav också värna biologisk mångfald skapa en trivsam plats för samvaro och aktivitet.

Dagvattendamm med flera funktioner

I samband med stadsutveckling har dagvattendammar blivit en teknisk nödvändighet för att uppfylla de nya kraven som ställts på rening av smutsigt vatten från både vägar och hus innan det släpps ut i naturen. Efter den så kallade Weser-domen i EU-domstolen – som innebär att medlemsländerna måste följa reglerna i Vattendirektivet – har dessa krav blivit ännu högre, och städer behöver nu hitta sätt att rena vattnet på ett mer effektivt sätt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Vid Exercisfältet i Uppsala har White Arkitekter, på uppdrag av Uppsala Kommun och Uppsala Vatten, tagit detta ett steg längre genom att utforma dagvattendammen så att den även skapar nya värden i området.

– Med dagvattendammen på Exercisfältet har vi haft ambitionen att göra en teknikanläggning till en plats för människor. Att detta dessutom skulle göras i en känslig kulturmiljö gjorde uppgiften komplex. Det är mycket glädjande att se hur människor nu har tagit den till sina hjärtan, ett kvitto på att vi har lyckats, säger Charlotta Råsmark, ansvarig landskapsarkitekt på White, i en kommentar.

Dammen vid Exercisfältet har generösa områden runt sig som inbjuder besökare att promenera längs vattnet och koppla av på sydvända sittplatser med utsikt över fältet.

Växtligheten runt dammen är omsorgsfullt planerad utifrån platsens naturliga förutsättningar och består av en kombination av tåliga arter med vattenrenande egenskaper. Under olika regnmängder översvämmas olika delar av dammen, vilket skapar en mångfald av livsmiljöer som kan utvecklas till hem för många djur- och växtarter. Dammen utgör en potential för att främja en rik biologisk mångfald i området.

Tack vare sin placering i en naturlig lågpunkt i landskapet kan dammen på Exercisfältet integreras diskret utan att störa landskapsbilden och dess kulturhistoriska värden, trots sin starka form och höga läge på fältet. Närmast bebyggelsen har dammen en skarp kant med en robust betongmur som fungerar som ett översvämningsskydd och följer kvartersindelningen. Mot det öppna fältet har dammen i stället former som följer naturens böljande linjer.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan